Justere bildestørrelsen

Hvis størrelsen til det kopierte bildet er litt annerledes enn originalen, må du bruke følgende fremgangsmåte til å utføre finjusteringer av bildestørrelsen. Du kan justere forstørrelsen av henholdsvis den horisontale bredden og den vertikale bredden.
1
Trykk på   <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Finjustere zoom>.
2
Juster bildestørrelsen.
Sett forstørrelsen til <X> for justering av horisontal bredde, og forstørrelsen til <Y> for justering av vertikal bredde.
3
Trykk på <OK>.
6W27-0HC