Redusere bildesløring i miljøer med høy fuktighet og høy produktivitet

Når det oppstår bildesløring (når bildet er blekt eller flekket) i miljøer med høy temperatur og fuktighet, kan denne innstillingen forbedre situasjonen.
1
Trykk på   <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>  <Modus for forhindring av uskarpt bilde>.
2
Velg modusen Trykk på <OK>.
Produktiviteten reduseres når det angis en høy verdi for modusen.
6W27-0HE