Angi utskriftsoperasjonen når trykkvalsen for fiksering har høy temperatur.

Produktiviteten reduseres når trykkvalsen for fiksering overskrider en bestemt temperatur fordi maskinen venter til temperaturen faller. Denne innstillingen gjør det mulig å redusere den ventetiden for å prioritere produktivitet.
1
Trykk på   <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>  <Prod./bildekval. prioritet for pressvalse for fiks.>.
2
Velg utskriftsoperasjonen Trykk på <OK>.
Ventetiden blir kortest når <Produktivitetsprioritet 1> angis.
Ventetiden blir kortere når <Produktivitetsprioritet 1> eller <Produktivitetsprioritet 2> angis. Det kan imidlertid oppstå problemer ved bytte fra et mindre papirformat til et større, for eksempel at toneren på begge endene av papiret blir overført til annet papir eller fastkjørt papir i fikseringsenheten.
6W27-0HF