Angi en proxy

Du kan angi en proxy som kan håndtere kommunikasjon i stedet for maskinen, og bruke den når du kobler til enheter utenfor nettverket, for eksempel når du surfer på nettsteder. Sikkerheten forbedres når du bruker en proxy, fordi maskinen ikke får direkte tilgang til ressurser utenfor nettverket. Administrator- eller NetworkAdmin-privilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.

1
Trykk .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <Proxy-innstillinger>.
3
Angi <Bruk Proxy> til <På>, konfigurer de nødvendige innstillingene og trykk på <OK>.
<Serveradresse>
Angi adressen for proxyserveren som skal brukes. Angi IP-adressen eller vertsnavnet, alt etter miljøet ditt.
<Portnummer>
Angi portnummeret for proxy-serveren som skal brukes.
<Bruk Proxy i samme domene>
Velg <På> for å bruke proxy-serveren også under kommunikasjon med enheter i samme domene.
<Angi autentisering>
For å bruke godkjenningsfunksjonen for proxy-serveren, trykker du på denne og konfigurerer godkjenningsinformasjonen. På skjermbildet som vises, trykker du på <På>, skriver inn brukernavnet og passordet som skal brukes til proxy-godkjenning, og trykker på <OK>.
4
Trykk på     <Bruk innst. endr.>  <Ja>.
6W27-09F