Administrere maskinen

Du kan redusere de ulike risikoene som er tilknyttet bruk av denne maskinen, som at personlig informasjon kommer på avveie eller uautorisert bruk av tredjeparter ved å bruke kontinuerlige og effektive sikkerhetstiltak. Utpek administrator som kan håndtere viktige maskininnstillinger, som brukerstyring, for å sørge for at maskinen brukes på en sikker måte.

Konfigurere det grunnleggende betjeningssystemet

 

Begrense risiko fra forsømmelse, håndteringsfeil og feil bruk

 

Sikre effektiv betjening

 

Håndtere systemkonfigurasjon og innstillinger

 
6W27-08E