Koble til med mobile enheter

Det finnes to metoder for å koble sammen de mobile enhetene med maskinen, «Koble til via en trådløs LAN-ruter» og «Direkte tilkobling». Velg tilkoblingsmetode i samsvar med kommunikasjonsmiljøet og enheten du bruker.
Utfør kommunikasjon med mobile enheter fra <Mobilportal> (<Hjem>-skjermbilde). Herfra kan du kan bekrefte informasjonen om tilkoblede mobile enheter osv.

Koble til via en trådløs LAN-ruter

Informasjon om hvordan du kobler en mobil enhet til den trådløse LAN-ruteren finner du i bruksanvisningene som følger med enhetene eller ved å kontakte produsenten.
Koble til maskinen ved hjelp av en kabelbasert eller en trådløs LAN-ruter. Konfigurere nettverksmiljøet
Hvis du kobler til maskinen via en trådløs LAN-ruter, kan du bekrefte detaljene for maskinen på <LAN-tilkobling>-skjermen ved å trykke på <Mobilportal> (<Hjem>-skjermbilde) <LAN-tilkobling>.

Koble til direkte

Koble mobilenheten trådløst og direkte til maskinen uten å bruke trådløst LAN. Det er mulig å koble til maskinen trådløst, selv når det ikke finnes noe trådløst LAN-miljø. Direkte tilkobling
6W27-081