Konfigurere nettverksmiljøet

For å koble maskinen til et nettverk kobler du maskinen til en ruter ved hjelp av en LAN-kabel eller Wi-Fi og angir en unik IP-adresse i nettverket. Det finnes to metoder for å spesifisere en IP-adresse: automatisk innstilling og manuell innstilling. Velg en av metodene som passer for kommunikasjonsmiljøet og enhetene dine. Maskinen bruker ikke bare grunnleggende nettverksfunksjoner, men også avanserte teknologier for å kunne håndtere forskjellige miljøer på en fleksibel måte. Gjennomfør det nødvendige oppsettet som kreves for ditt miljø.
For sikker bruk
Hvis du kobler maskinen til et nettverk uten passende sikkerhetstiltak, er det risiko for at maskinen kan få uautorisert tilgang fra tredjepart. Sett opp nettverkssikkerhet for å sikre viktige data og informasjon. Konfigurere innstillinger for nettverksikkerhet
Du kan koble maskinen til en datamaskin via en USB-kabel (Enkelte deler og funksjoner). Hvis du bare kobler maskinen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel uten å koble til et nettverk, er det ikke mulig å bruke skanner eller sende / overføre data fra maskinen til en datamaskin.
Du kan opprette en trådløs direkte forbindelse mellom maskinen og mobile enheter. Direkte tilkobling

Bekreft før håndtering

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette forbindelse til et nettverk.
 
 
Bekreft først.
Er en datamaskin og en ruter riktig tilkoblet ved hjelp av en LAN-kabel? Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for hver enhet eller kontakte produsentene.
Er oppsettet av datanettverket fullført? Hvis oppsettet ikke er fullført, kan du ikke bruke enhetene i et nettverk selv etter å ha fullført følgende trinn.
Avhengig av miljøet kan det hende du må endre innstillingene for nettverkskommunikasjonssystemet (halv-tosidig / full-tosidig) og Ethernet-type (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Stille inn Ethernet-innstillinger). Kontakt nettverksadministratoren for mer informasjon.
For å bekrefte MAC-adressen kan du se <Nettverk>.
For å koble til et nettverk som bruker IEEE802.1X kan du se Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene.
 
 
Aktiver nettverksinnstillingene for maskinen.
 
 
Velg et kablet LAN eller trådløst LAN for tilkobling.
 
 
Koble maskinen til en ruter.
Er LAN-kabelkontakten koblet sikkert til riktig sted? Sett inn kontakten til den klikker på plass.
For en trådløs LAN-tilkobling må du sjekke forbindelsen mellom maskinen og ruteren.
 
 
Angi en IP-adressen ved behov.
Normalt tildeles en IP-adresse automatisk av DHCP, så denne innstillingen er ikke nødvendig. Hvis du vil bruke en spesifikk IP-adresse eller endre protokollen for den automatiske innstillingen av en IP-adresse fra DHCP (initialinnstilling) til en annen, er denne innstillingen nødvendig.
 
 
Bekreft at riktig tilkobling er fullført.
Start eksternt brukergrensesnitt fra en datamaskin (Starte Fjernkontroll). Hvis skjermbildet for ekstern brukergrensesnitt vises, er tilkoblingen fullført.
Når <Energiforbruk i hvilemodus> er angitt til <Lav>
Avhengig av programvaren kan kommunikasjonen mislykkes hvis maskinen er i hvilemodus. Trykk på energisparertasten for å gjenopprette fra hvilemodus før du konfigurer denne innstillingen. <Energiforbruk i hvilemodus>
6W27-006