Skrive ut fra minnemedier (medieutskrift)

 
Det er mulig å skrive ut filer som er lagret på minnemedier direkte fra maskinen uten å bruke en datamaskin. Dette er nyttig når du skal skrive ut data medbrakt utenfra eller skrive ut data du har tatt med deg et sted for å jobbe.
Bruke minnemedier
Informasjon om tilgjengelige minnemedier og innsetting/fjerning av minnemedier finner du i Koble til en USB-minneenhet.
Instruksjoner for bruk av minnemedier finner du i Arbeide med data på minnemedier.
Avhengig av filformatet kan det være nødvendig med et valgfritt produkt. Systemvalg
6W27-068