Systemvalg

Ved å installere systemrelaterte alternativer kan du ytterligere forbedre maskinens ytelse.

PS Printer Kit

Dette alternativet lar deg bruke maskinen som en PS-skriver.

Barcode Printing Kit

Dette alternativet lar deg skrive ut strekkoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strekkodeutskrift i den nettbaserte bruksanvisningen.

PCL International Font Set

Dette alternativet lar deg legge til følgende skrifter for en PCL-skriver. Som et resultat kan du skrive ut ved å bruke flere språk i et SAP Unicode-miljø.
Andale® og WorldType® Collection J (japansk versjon)
Andale® og WorldType® Collection K (koreansk versjon)
Andale® og WorldType® Collection S (forenklet kinesisk versjon)
Andale® og WorldType® Collection T (tradisjonell kinesisk versjon)
For å kunne støtte forskjeller i tegndesign avhengig av regionen, er fire skriftversjoner aktivert.

Super G3 fakskort

"Super G3 fakskort" lar deg sende og motta fakser. Du kan også sende dokumenter som er opprettet i programmer direkte fra datamaskinen via nettverket. Faksing
Faksdriveren som muliggjør faksing via en datamaskin, er inkludert.

Ekstern faks-sett

Dette alternativet trengs for å bruke Ekstern faks-funksjonen. Selv om maskinen ikke er utstyrt med et fakskort, kan du sende fakser via en annen maskin med et fakskort installert på samme nettverk. Bruke ekstern faks

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit

Dette alternativet er nyttig når du bruker sendefunksjonen på maskinen. Dette lar deg konvertere tekst og strektegninger for et skannet bilde til skalerbare omrissdata. Omrissdata kan trekkes ut og brukes i Adobe Illustrator. Utjevningsprosessen kan også brukes på omrissdatas tekst for å gjøre den mindre takket når man ser den på en datamaskinskjerm eller på en utskrift.

Universal Send Digital User Signature Kit

Dette alternativet lar deg bruke sendefunksjonen på maskinen med sikkerhet. Det lar deg sende en PDF- eller XPS-fil med en unik digital brukersignatur hentet fra en sertifiseringsinstans. Det gjør at mottakeren av en PDF- eller XPS-fil kan sjekke hvilken bruker som signerte den. Legge en digital signatur til sendte filer

Filformater og behovet for valgfrie produkter

produkter kan kreves, avhengig av filformatet og funksjonen du vil bruke. Se følgende tabell.
-:
Standard funksjon
:
Valgfrie produkter kreves
Filformat (detaljert innstilling)
Skanne og sende/Skanne og lagre
JPEG
-
TIFF
-
PDF; Utjevning
PDF; Kompakt
-
PDF (OCR (søkbar tekst))
-
PDF (Kryptere)
-
PDF (Utstyrsignatur)
-
PDF (Brukersignatur)
PDF (Formater til PDF/A)
-
XPS (Compact)
-
XPS (OCR (søkbar tekst))
-
XPS (Utstyrsignatur)
-
XPS (Brukersignatur)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
Følgende filformater kan brukes med funksjonen for å få tilgang til lagrede filer: JPEG, TIFF, PDF, XPS. For å skrive ut filer i andre formater flytter du filene til datamaskinen din og skriver ut via skriverdriveren osv.
6W27-0KL