<Eksternt grensesnitt>

Denne delen beskriver USB-innstillinger.
<Bruk som USB-utstyr>
  <Preferanser>  <Eksternt grensesnitt>  <USB-innstillinger>
Du kan angi om du vil bruke maskinen som en USB-enhet.
<Bruk AddOn-driver for USB-inndataenhet>
  <Preferanser>  <Eksternt grensesnitt>  <USB-innstillinger>
Du kan angi om du vil bruke AddOn-driveren for USB-inngangsenhettilkoblinger.
<Bruk AddOn-driver for USB-lagringsenhet>
  <Preferanser>  <Eksternt grensesnitt>  <USB-innstillinger>
Du kan angi om du vil bruke AddOn-driveren for ekstern USB-lagring.
<Bruk USB-lagringsenhet>
  <Preferanser>  <Eksternt grensesnitt>  <USB-innstillinger>
Du kan angi om du vil tillate bruk av eksterne USB-lagringsenheter.
6W27-0F3