Innstillinger/registrering

Du kan tilpasse maskinen basert på omgivelsene og behov ved å konfigurere innstillinger som er beskrevet i dette kapittelet. Trykk på for å starte konfigureringen.
Denne delen beskriver hva hvert element i innstillingsmenyen kan konfigurere.
Det kan hende at noen av innstillingene ikke vises, avhengig av konfigurasjonen av tilleggsutstyr som er installert på maskinen.
Det kan hende at enkelte endringer ikke gjenspeiles automatisk, avhengig av innstillingene. I dette tilfellet må du gjøre ett av følgende.
Trykk på <Ja> på skjermen for å bekrefte at du vil gjøre endringer.
Trykk på <Bruk innst. endr.>.
Start maskinen på nytt.

<Personl. innst.> og <Enhetsinnstillinger>

Når brukerautentisering (Administrere brukere) er aktivert, vises <Personl. innst.> og <Enhetsinnstillinger> på skjermen etter at du logger på med administratorrettigheter ved å trykke på . Hvis du velger <Personl. innst.> og endrer elementene som kan tilpasses personlig, registreres innstillingene som personlige innstillinger for brukeren som er logget på maskinen (Liste over elementer som kan personlig tilpasses). Hvis du velger <Enhetsinnstillinger>, registreres innstillingene som maskinens innstillinger. Hvis du logger på som en bruker uten administratorrettigheter og endrer innstillinger som kan tilpasses personlig, registreres innstillingene som personlige innstillinger uten å bli registrert som enhetsinnstillinger, akkurat som når du velger <Personl. innst.>.
6W27-0C9