Innstill mottaker

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Adresselister>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <1-trykks>, <Adresseliste for admin.>, <Skriv ut liste>
Ja
Ja
Ja
Nei
Address Book
<Lagre mottakere>
<Lagre ny mottaker>, <Detalj./red.>, <Slette>, <Søke etter navn>
Ja
Ja
Ja*1
C
Address Book
<Gi adresseliste nytt navn>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Gi nytt navn>
Ja
Ja
Ja
C
Address Book
<Lagre 1-trykks>
<001> til <200>, <Lagre/rediger>, <Slette>
Ja
Ja
Ja
C
Address Book
<Endre standarddisplay for adressebok>
<Lokal>, <LDAP-server>, <Ekstern>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresebok PIN>
<Inns>:
<PIN>: Angi PIN-koden (maks 7 sifre)
<Bekreft>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrere adressebok tilgangsnummer>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkluder passord ved eksport av adressebok>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Lagre LDAP-server>
<Lagre>, <Detalj./red.>, <Slette>, <Skriv ut liste>
Ja
Ja
Ja
Nei*2
Settings/Registration Basic Information
<Autosøk ved bruk av LDAP-server>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekreft TSL-sertifikat for LDAP-servertilgang>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<CN>: På, Av
<Endre standard LDAP-søkebetingelser>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
-
<Lagre/rediger LDAP-søkeattributt>
<Ikke lagret 1>, <Ikke lagret 2>:
<Lagre/redigere>, <Slette>
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Innst. for Søk etter navn når du bruker LDAP-server>
<Navnetype for søkeattributt>:
CN, Fellesnavn, fullName, Visningsnavn, sn, givenName, Egendef.
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtrer>:
Inneholder, Inneholder ikke, Er lik, Avviker fra, Begynner med, Slutter med
<Forespørre ekstern adressebok>
<Forespørre adressebok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ekstern adressebok serveradresse>
Angi IP-adressen eller vertsnavnet
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikasjonstidsbrudd>
15 til 30 til 120 sek.
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Fakssendinglinje autovalg justering>*3
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gjør ekstern adr.bok åpen for alle>
<Gjøre adressebok åpen for felles bruk>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk personlig adr.liste>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk adr.liste for brukergruppe>
<>, <På (kun se gj.)>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Server å søke:>: Nei
*2
<Lagre>, <Detalj./red.>: B
*3
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk.
6W27-0EJ