Skriv ut

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Tvunget vent>
<På>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Bekrefte/forkaste>, <Lagre>, <Detalj./red.>, <Slette>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Jobblagringsperiode>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 t., 1, 2, 3 dager
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Slett jobb etter utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillat kun krypterte utskriftsjobber>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Inkluder domene som beting. for brukergjenkj.>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis andre brukerjobber>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begr. sletting av andre brukerjobber>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Like store/små bokst. br.navn>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Visningsinnst. for jobbliste>
<Personlig>: <>, <Av>
<Delt>: <>, <Av>
<Gruppere>: <På>, <Av>
Når to eller flere av personlig/delt/gruppe er angitt til <På>:
<Personlig>, <Delt>, <Gruppere>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Innst. for advarsel om jobber på vent>
<Vis advarsel på jobblisteskjermen>: <På>, <Av>
<Vis advarsel når utskrift starter>: <På>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Hvis utskriftsjobber med angitt antall sider eller mer er inkludert>: <På>, <Av> (1 til 100 til 9999)
<Hvis ensidige utskriftjobber er inkludert>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN-innstillinger for sikre utskriftsjobber>
<Krev PIN for utskrift/visning av brukerjobber>: <>, <Av>
<Krev PIN for sletting av jobb>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktiver funksjon for automatisk utskrift ved pålogging>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatisk utskrift av brukerjobber ved pålogging>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
Nei
Settings/Registration Basic Information
*1
Hvis lisensen for kryptert sikret utskrift er validert.
6W27-0EH