Sende

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Skriv ut rapport>
<Send/mott brukerdataliste>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Faks brukerdataliste>*1
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Fellesinnstillinger>
<Lagre favorittinnstillinger>
Bekrefte innstillinger
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
Velg plassering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Vis kommentarer>:
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Redigere favorittinnstillinger>
Velg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Vis kommentarer>:
<På>, <Av>
<Slette>, <Sjekk innhold>, <Gi nytt navn>
<Vis bekreftelse for favorittinnstillinger>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Standarddisplay>
<Standard>, <1-trykks>, <Favorittinnstillinger>, <Adressebok>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Begrens bruk av adressebok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Endre standardinnstillinger>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Lagre valgsnarveier>
<Snarvei 1>:
<2-sidig original>, Hver modus, <Ikke anvist>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Snarvei 2>:
<Forskj.format originaler>, Hver modus, <Ikke anvist>
<Senderesultatrapport>
<Kun for feil>, <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Kun for feil> er valgt:
<Tillat utskrift fra Alternativer>: <>, <Av>
<Rapport med sendebilde>: <>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Rapport med sendebilde>: <>, <Av>
Når <Av> er valgt:
<Tillat utskrift fra Alternativer>: <>, <Av>
<Rapport med sendebilde>: <>, <Av>
<Kommunikasjonsstyring rapport>
<Skriv ut/send alle spes. ant. overf.>: <Skriv ut>, <Sende>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antall overføringer: 100 til 1000
<Skr. ut/send til ang. tidspkt.>: <Skriv ut>, <Sende>, <Av>
Angi utskriftstid: 00:00 til 23:59
<Skriv ut/motta jobber separat>: På, Av
<Mottaker>
<Avsender ID>
<Skriv ut>, <Ikke skriv ut>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Utskriftsposisjon>: <Innenfor bildeområdet>, <Utenfor bildeområdet>
<Vis navn mottakerenhet>: <>, <Av>
<Merk nummer som>: <Faks>, <Tlf>
<Slette mislykkete sendejobber>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antall repetisjoner>
0 til 3 til 5 gang.
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Datakompresjonsgrad>
<Høy grad>, <Normal>, <Lav grad>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<YCbCr sending gammaverdi>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk delt bolksending for WebDAV-sending>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekreft TLS-sertif. for WebDAV-sending>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<CN>: På, Av
<Begrens nye mottakere>
<Faks>*1: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post>: <På>, <Av>
<I-faks>: <På>, <Av>
<Fil>: <På>, <Av>
<Legg alltid utstyrsignatur til sending>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<Begrense filformater>: <>, <Av>
<Begrens e-post til Send til meg selv>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begrens filsending til personlig mappe>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Spesifikasjonsmetode for personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Lagre for hver bruker>, <Bruk påloggingsserver>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Inns>, <Bruk aut.info for hver bruker>
<Innstille>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Vertsnavn>, <Mappebane>
Når <Bruk påloggingsserver> er valgt:
<Bruk aut.info for hver bruker>
<Begrens seriesending n. faksmottaker er inkl.>*1
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Arkiver sendedokument>*1
<Bruk Arkiver sendedokument>:<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<Sik.kopiplassering>: Velg adresser, Adressedetaljer, Registrer adresser
<Mappenavn>: <Avsenderinfo>, <Dato>, <Av (ikke opprett)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>
<Vis varsel når jobb godtas>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Jobb som skal avbrytes ved trykk på Stopp>
<Sist mottatte jobb>, <Job sendes>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post/I-faks innstillinger>
<Lagre enhetsnavn>
Registrere enhetsnavn
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikasjonsinnstillinger>
<E-post adresse>: Angi e-postadressen
Ja
Ja
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: Angi SMTP-serveren
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Br. POP-mott.>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk SMTP-mottak>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: Angi POP-serveren
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-innlog.navn>: Angi POP-påloggingsnavnet
Ja
Ja
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-passord>: Angi POP-passordet
Ja
Ja
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-intervall>: 0 til 99 minutter
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-sending>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-mottak>: <Alltid TLS>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-autentiseringsmetode>: <Standard>, <APOP>, <POP AUT.>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-autentisering (SMTP AUTH)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-autentisering før sending>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis autentiseringsdisplay ved sending>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angi portnr. for SMTP-sending/POP-mott.>
<SMTP-sending>: 1 til 25 to 65535
<POP-mott.>: 1 til 110 to 65535
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<S/MIME-innst.>
<Krypteringsinnst.>: <Alltid krypter>, <Bare krypter hvis sertif.>, <Ikke krypter>
<Legg til digitalsignaturer>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angi detaljer>:
<Krypteringsalgoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritme>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verifiser sign. ved mottak>: <På>, <Av>
<Skriv sign. ved mottak>: <På>, <Av>
<Bekreft TLS-sertif. for SMTP-sending>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<CN>: På, Av
<Bekreft TLS-sertif. for POP-mottak>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<CN>: På, Av
<Maksimalt dataformat for sending>
0 til 3 til 99 MB
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardemne>
Angi emnet, Vedlagt bilde
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angi autentiseringsbruker for Svar til>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angi autentiseringsbruker som avsender>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillate ikke lagrete brukere å sende e-post>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Full sendemodus tidsbrudd>
1 til 24 til 99 t.
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Skriv ut MDN/DSN ved mottak>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk sende via server>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillat MDN ikke via server>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begrens mottakerdomene>
<Begrense sending til domener>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<Lagre>, <Detalj./red.>, <Slette>
<Autofullfør for inntasting av e-postadresser>
<Av>, <Adressebok (lokal)>, <LDAP-server>
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Legg autom. til angitt domene til mål uten domene>
<Domenenavn>
<Ved sending av e-post>: <På>, <Av>
<Ved sending av I-faks>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksinnstillinger>*1
<Lagre favorittinnstillinger>
Bekrefte innstillinger
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
Velg plassering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Vis kommentarer>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Redigere favorittinnstillinger>
Velg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Vis kommentarer>: <På>, <Av>
<Slette>, <Sjekk innhold>, <Gi nytt navn>
<Vis bekreftelse for favorittinnstillinger>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Standarddisplay>
<Standard>, <1-trykks>, <Favorittinnstillinger>, <Adressebok>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Begrens bruk av adressebok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Endre standardinnstillinger>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Lagre valgsnarveier>
<Snarvei 1>:
<Tetthet>, Hver modus, <Ikke anvist>
Ja
Ja
Nei
C
Favorite Settings
<Snarvei 2>:
<Originaltype>, Hver modus, <Ikke anvist>
<Snarvei 3>:
<2-sidig original>, Hver modus, <Ikke anvist>
<Snarvei 4>:
<Forskj.format originaler>, Hver modus, <Ikke anvist>
<Lagre avsendernavn (TTI)>
<Lagre/rediger>, <Slette>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk aut.brukernavn som avsendernavn>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM-sending>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Innstille pausetid>
1 til 4 til 15 sek.
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto repetisjon>*4
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angi detaljer>:
<Antall repetisjoner>: 1 til 2 til 10 gang.
<Repetisj.intervall>: 2 til 99 minutter
<Repetisjon ved sendefeil>: <Feil og 1. side>, <Alle sider>, <Av>
<Sjekk summetone før sending>*4
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Resultatrapport for fakssending>
<Kun for feil>, <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Kun for feil> er valgt:
<Rapport med sendebilde>: <>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Rapport med sendebilde>: <>, <Av>
<Faksaktivitetsrapport>
<Skriv ut/send alle spes. ant. overf.>: <Skriv ut>, <Sende>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antall overføringer: 40 til 1000
<Skr. ut/send til ang. tidspkt.>: <Skriv ut>, <Sende>, <Av>
Angi utskriftstid: 00:00 til 23:59
<Skriv ut/motta jobber separat>: På, Av
<Mottaker>
<Innstille linje>
<Linje 1> til <Linje X>*5
-
Ja
Nei
Nei
Nei
-
<Lagre brukertelefonnummer>
Angi brukerens telefonnummer
Ja
Nei
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Lagre enhetsnavn>
Angi enhetens navn
Ja
Nei
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Velg linjetype>
<Puls>, <Tone>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Rediger linjenavn for Velg linje-skjerm>
Angi linjenavnet
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Standard adresseliste ved valg av linje>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Alle adr.lister>
Ja
Nei
Nei
C
Settings/Registration Basic Information
<Starthastighet sending>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<R-tast innstilling>
<Offentlig nett>, <Hussentral>
Når <Hussentral> er valgt:
<Prefiks> (maks. 20 sifre), <Brudd>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Sjekk tastet faksnummer>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillate faksdriver sending>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekreft før sending når faksmottaker er inkludert>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <På> er valgt:
<Bare for seriesending>, <Alle>
<Begrens seriesending når faksmottaker er inkl.>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Eksterne fakssendeinnstillinger>*1
<Ekstern faks serveradresse>
Angi IP-adressen eller vertsnavnet
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Sendetidsbrudd>
1 til 24 til 99 timer (i intervall med én time)
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antall sendelinjer>
1 til 4 linje
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Velg prioritetslinje>
<Auto>, <Linje 1> til <Linje X>*6
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk IP-faks>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Innst. for komm.modus IP-faks>
<Bruk Intranet>: <På>, <Av>
<Bruk VoIP-gateway>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ekstern faks innstillinger>*1
<Bruk ekstern faks>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Autojuster kommunikasjonshastighet ved bruk av VoIP>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk.
*2
<Vis kommentarer>: Nei
*3
<Detalj./red.>: Nei, <Slette>: Nei
*4
Viser punkter som ikke kan vises på skjermbildet for Innstillinger/Registrering eller som kan ha annen standardinnstilling, avhengig av regionen.
*5
Antall linjer avhenger av hvilket tilleggsutstyr som er installert på maskinen og <Antall sendelinjer>.
*6
Vises i henhold til antallet linjer angitt i <Antall sendelinjer>.
6W27-0EC