Datastyring

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Importer/eksporter>
<Importer fra USB-minne>
<Lagre importresul. på enhet>: <>, <Av>
<Lagre importresul. i USB>: <På>, <Av>
<Krypteringspassord>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Eksporter til USB-minne>
<Krypteringspassord>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Importresultatrapport>
<Ja>, <Nei>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Begrens importer/eksporter fra Web Service>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Nullstille alle data/innstillinger>
<Ja>, <Nei>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
6W27-0EU