Brukerstyring

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Autentiseringsstyring>
<Endre passord>*1
(maks 32 tegn)
Ja
Ja
Ja
C
Authentication User Management
<Lagre/rediger autent. for bruker>
<Lagre>, <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Nei
Ja
C
Authentication User Management
<Bruk brukerautentisering>
<>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Bildeinnlogg.>*2: <>, <Av>
<Tastaturautentisering>: <>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tastaturautentisering>
<Antall mellomlager for innl. brukere>
<0>, <1>, <Maks. (Maks. ant. fr enheten)>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis knapp for å endre passord på Innstillingsmenyen>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk talltaster til autentisering>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Innst. for visning av påloggingsskjerm>
<Vis når enhetsoper. starter>, <Vis når funk. valgt>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Vis når funk. valgt> er valgt:
<Krev autentisering for>: <Funksjoner>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Krev autentisering i Innst./lagring for>*3: <Alle elementer>, <Kun admin.- elementer>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Funksjoner som skal begrenses>
<Skriv ut fra drivere uten AMS skriverdrivertillegg>: <Begrens>, <Ikke begrens>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ekstern skanning>: <Begrens>, <Ikke begrens>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begrens jobb fra ekstern enhet uten brukerautent.>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardrolle ved lagring av bruker>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Like store/små bokst. br.navn>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Systemstyrer informasjon innstillinger>
<Systemstyrer ID>: 7654321 (maks 7 tegn)
<Systemstyrer-PIN>: 7654321 (maks 7 tegn)
<Systemstyrernavn>
<E-post adresse>
<Kontaktinformasjon>
<Kommentar>
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
<Avd. ID styring>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
<Lagre PIN>
<Lagre>, <Redigere>, <Slette>, <Begrense funksjoner>*4
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Lagre>/<Redigere> er valgt:
<Avdelings-ID>, <PIN>, <Slå gense på/av og angi sidegrense>
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Slå gense på/av og angi sidegrense> er valgt:
<Total utskriftsgrense>:
<På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Kopigrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Utskriftsgrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Still inn skannegrense> er valgt:
<Fargeskanning grense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Svart-hvitt skannegrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Sidetotaler>
<Nullstill>, <Stor2 tellev. styring>, <Skriv ut liste>, <Slette alle tot.>
Nei
Nei
Ja
Nei
-
<Tillate utskriftsjobber med ukjent ID>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillate fjernskannejobber med ukjent ID>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Department ID Management Settings
*1
Viser punkter som kun vises hvis du er logget på som bruker med rettigheter som ikke er administratorrettigheter, når brukergodkjenning er i bruk.
*2
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk.
*3
Viser punkter som kun vises hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktivert.
*4
Viser punkter som kun vises hvis DepartmentID Authentication er angitt som påloggingstjenesten.
6W27-0EL