Eksternt grensesnitt

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<USB-innstillinger>
<Bruk som USB-utstyr>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk AddOn-driver for USB-inndataenhet>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk AddOn-driver for USB-lagringsenhet>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bruk USB-lagringsenhet>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
6W27-0CK