Papirinnstillinger

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Papirinnstillinger>
Papirkilde
<Angi>:
<Vanlig 1 (64-75 g/m2)>, <Vanlig 2 (76-90 g/m2)>, <Farge (64-80 g/m2)>, <Resirkulert>, <Hullet>
<Egendefinert format>
Ja
Ja
Ja*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Papirtype kontrollinnstillinger>
<Detalj./red.>
<Navn>, <Kategori>, <Basisvekt>, <Finish>, <Type>, <Farge>, <Bruk som malpapir>, <Modus for fuktig miljø>, <Juster papirseparasjon>
<Dupliser>, <Slette>
Ja
Nei
Ja
C*3
Paper Type Management Settings
<Lagre favorittpapir (multibrett)>
<P1> til <P30>:
<Lagre/redig.>, <Gi nytt navn>, <Slette>
Ja
Ja
Nei
B
Settings/Registration Basic Information
<Standarder for multibrett>
<Bruk forh.innst.> (<Lagre>)
<Alltid angi> (<Standard>, <Favorittpapir>)
Ja
Ja
Nei
B
Settings/Registration Basic Information
<Egendefinert format>
<S1> til <S4>:
<Lagre/redig.>, <Gi nytt navn>, <Slette>
Ja
Ja
Nei
B
Settings/Registration Basic Information
*1: <Egendef. format> og <Konvolutt> kan ikke angis fra Fjernkontroll.
*2: <Egendef. format> kan ikke importeres med funksjonen Importer alle.
*3: <Bruk som malpapir> er kategorisert som «A».
6W27-0CE