Volume Settings

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Faksvolum innstillinger>
<Alarmvolum>
0 til til 3
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kontroller volum>
0 til 1 to 3
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Andre voluminnst.>
<Tastetone>: <>, <Av>
<Ugyldig tastetone>: <På>, <Av>
<Fyll opp lageret for toner>: <På>, <Av>
<Glemt originaltone>: <På>, <Av>
<Feiltone>: <>, <Av>
<Jobb utført tone>: <>, <Av>
<Hvilemodustone>: <På>, <Av>
<Innloggingstone>: <>, <Av>
<Sluttone minnemot/send>: <På>, <Av>
<Minnemott./-send. Feiltone>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
6W27-0CR