Stille inn dato og klokkeslett

Juster maskinens dato/klokkeslett. Disse innstillingene bør gjøres riktig da dato / klokkeslett brukes i tilfeller som å sende en e-post automatisk til et spesifikt tidspunkt.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>  <Dato/tid innstillinger>.
3
Angi dato og klokkeslett.
 <Tidssone>
Velg tidssone for ditt område.
For å endre tidssonen trykker du på <Angi> og velger tidssone.
UTC er et forkortelse for Universal Coordinated Time. Standarden (tidssone) for hvert land bestemmes på grunnlag av UTC. For kommunikasjon via Internett er presis innstilling av tidssone viktig.
 <Sommertid>
For å angi sommertid trykker du på <På> og angir dato / klokkeslett for <Startdato> og <Sluttdato>. For å stille inn datoen, spesifiserer du ukedag og uke.
Hvis sommertid er angitt, kan tiden fremskyndes en time sammenlignet med tidssonen eller tiden i løpet av en spesifisert periode på sommeren.
 Dato og klokkeslett
Tast inn 4 sifre for året, 4 sifre for måneden og dagen og 4 sifre for tiden, på samme måte som gjeldende klokkeslett vises på skjermen.
Rekkefølgen på dato og klokkeslett kan variere, avhengig av land/region.
Tiden angis i 24-timers format.
Hvis du gjør noen feil, trykker du på  og angir på nytt fra året.
4
Trykk på <OK>.
Hvis du endret innstillingen for <Tidssone> eller <Sommertid>, må du starte maskinen på nytt ved å slå AV strømmen. Trykk på strømbryteren for å slå maskinen AV (Slå av maskinen). Når 10 eller flere sekunder har gått etter at berøringspanelet og indikatorer ble slått av, slår du maskinen PÅ igjen (Slå på maskinen).
6W27-005