Installere drivere

Installer skriverdriveren, faksdriveren og driverne for andre systemvalg samt relatert programvare på datamaskinen.
1
Gjør forberedelser før installasjonen.
Utstyr hovedenheten med tilleggsutstyr (Tilleggsutstyr).
Hvis en CD-ROM fulgte med maskinen, setter du den inn i CD-ROM-stasjonen.
Du kan laste ned drivere og programvare som du vil bruke fra Canon-websiden (http://www.canon.com/).
Drivernes og programvarens nyeste versjoner lastes opp til Canons nettsted når de blir tilgjengelige. Last dem ned etter behov etter å ha kontrollert driftsmiljøet for maskinen.
Noen driver- og programvarefunksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av maskinens modell eller driftsmiljø.
Noen drivere er kanskje ikke fullt kompatible med operativsystemet du bruker. Sjekk driverkompatibiliteten med de nyeste versjonene av operativsystemer på Canon-nettstedet.
2
Utfør installasjonen av driverne.
Hvis du vil ha detaljer om installasjonen, kan du se bruksanvisningene til driverne og programvaren som du vil bruke.
Hvis kommunikasjon via den relevante IP-adressen ikke tillates i <Brannmur innstillinger>, kan du ikke installere driveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi IP-adresser i innstillinger for brannmur.
Etter at du ikke har installert driveren, hvis det ikke er tillatt å kommunisere via IP-adressen til datamaskinen du har installert den på i <Brannmur innstillinger>, kan du ikke skrive ut eller sende en faks fra den datamaskinen.
6W27-015