Avbryte nettverksinnstillingslåsen

Som standard brukes en sikkerhetslås på nettverksinnstillingene for å forhindre utilsiktede endringer. Lås opp sikkerhetslåsen for å endre dem.
  <Preferanser> <Nettverk> <Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling> <På> <OK>
Hvis <Av> er valgt, kan du ikke se eller endre nettverksinnstillingene. Feilmeldinger relatert til nettverket vises ikke.
6W27-007