Koble til andre enheter

Maskinen kan kobles til en datamaskin (Windows-server) eller Avansert område på andre Canon flerfunksjonsskrivere på et nettverk. Maskinen kan skrive ut/sende data lagret på den tilkoblede Windows-serveren eller Avansert område.
For å koble maskinen til lagringsplassene på andre flerfunksjonsskrivere, er innstillinger for de andre skriverne også nødvendige.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Nettverksinnstillinger>.
3
Angi hvert element.
Registrere flerfunksjonsskrivere som skal kobles til
Registrere Windows-serveren eller Avansert område på andre flerfunksjonsskrivere som skal kobles til.
1
Trykk på <Nettverkssted innstillinger>  <Lagre>.
2
Angi den nødvendige informasjonen og trykk på <OK>.
<Navn>
Skriv inn navnet på Avansert område som skal kobles til. Siden et navn som er lagt inn her vises på listen når du skal gå inn, bør du skrive inn et navn som er lett å lese.
<Protokoll>
Velg <SMB> eller <WebDAV>, avhengig av om Windows-serveren eller mottakerens Avansert område er gjort tilgjengelig som en SMB-server eller WebDAV.
<Sted>/<Vertsnavn>
<Sted> vises når du velger <SMB>, og <Vertsnavn>vises når du velger <WebDAV> i protokollinnstillingen.
Skriv inn adressen i<Sted> som «\\ (vertsnavn eller IP-adresse) \share» for å koble til det delte området, eller «\\ (vertsnavn eller IP-adresse) \users» for å koble til personlig område.
Skriv inn adresse i <Vertsnavn> som «https:// (vertsnavn eller IP-adresse)», og trykk på <Neste>. Deretter skriver du inn «/share» for det delte området eller «/users» for det personlige området i <Mappebane>.
Ikke registrer noe annet enn Avansert område i en maskin i annen imageRUNNER ADVANCE-serie eller en Windows-server som åpnes eksternt, siden dette kan forårsake funksjonsfeil på maskinen.
Kontrollere kommunikasjonsprotokoller
Bekrefte sertifikatet når du kobler til
6W27-018