<Lagre/få tilgang til filer>

Denne delen beskriver innstillingene for lagring av skannede dokumenter og utskrift av lagrede filer.
<Lagre/redigere favorittinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Fellesinnstillinger>  <Skanne og lagre innstillinger>
Du kan registrere ofte brukte innstillinger på en knapp på maskinen for senere bruk ved lagring. Du kan også tilordne favorittnavnet til en knapp og sjekke registrerte innstillinger. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
<Endre standardinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Fellesinnstillinger>  <Skanne og lagre innstillinger>
Du kan endre de registrerte innstillingene som standard for <Skanne og lagre>-funksjonen.
<Lagre/redigere favorittinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Fellesinnstillinger>  <Tilgang lagrete filinnstillinger>
Du kan registrere ofte brukte innstillinger på en knapp på maskinen for senere bruk ved utskrift. Du kan også tilordne favorittnavnet til en knapp og sjekke registrerte innstillinger. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
<Endre standardinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Fellesinnstillinger>  <Tilgang lagrete filinnstillinger>
Du kan endre de registrerte innstillingene som standard for <Tilgang lagrete filer>-funksjonen.
<Begrens boks-PIN til 7 siffer/begrens tilgang>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Fellesinnstillinger>
Hvis du setter denne innstillingen til <På>, blir brukere tvunget til å angi en syvsifret PIN-kode, og dermed øke sikkerheten. PIN-koden for brukerinnboksene kan angis ved bruk av minst ett siffer.
<Nettverkssted innstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Nettverksinnstillinger>
Du kan registrere Avansert område til en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som en ekstern referanse. Koble til andre enheter
<Protokoll for ekstern referanse>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Nettverksinnstillinger>
Du kan velge protokollen du vil bruke når du får tilgang til Avansert område for en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som åpnes eksternt. Koble til andre enheter
<Bekreft TLS-sertifikat for nettv.tilgang>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Nettverksinnstillinger>
Du kan bekrefte om TLS-serverbeviset er gyldig når du får tilgang til Avansert område for en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server. Du kan bekrefte gyldigheten av sertifikatet og påliteligheten til sertifikatkjeden, samt bekrefte CN (Common Name). Koble til andre enheter
<Spesifikasjonsmetode for personlig mappe>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Nettverksinnstillinger>
En personlig mappe er en individuell mappe som kan brukes av brukeren som er logget inn med personlig godkjenningsadministrasjon. Delte mapper og filservere kan spesifiseres og brukes som en personlig mappe. Konfigurere personlige mapper
<Bruk skanne-/utskriftsfunksjon>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Minnemediainnstillinger>
Hvis du angir denne innstillingen, kan du lagre dokumenter som er lagret i minnemedier, samt skrive ut filer i minnemediene. Begrense bruken av minnemedier
<Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Minnemediainnstillinger>
Hvis du angir denne innstillingen, kan du lagre dokumenter som er lagret i minnemedier, samt skrive ut filer i minnemediene. Sette inn minnemedier
6W27-0FH