Kan ikke skrive ut

Se dette først

Blinker eller lyser behandlings-/dataindikatoren (på kontrollpanelet)?

Hvis den blinker eller lyser, finnes det et dokument som behandles eller venter på å bli behandlet. Vent på at behandlingen fullføres, eller velg dokumentet du vil prioritere, fra skjermbildet for å sjekke utskriftsstatusen.
Kontrollere utskriftsstatusen og historikken
Skrive ut dokumenter som er tilbakebeholdt i maskinen (Utskrift med tvungen tilbakeholding)

Vises det en melding på berøringspanelskjermen?

En melding vises på berøringspanelskjermen når det oppstår en feil eller et problem mens du bruker maskinen.
En melding eller feilkode som begynner med "#" (en feilkode) vises

Er <Auto Select> angitt til <Nei>?

For å bytte til rett driftsmodus, må du endre alle elementene eller elementene du bruker til <Ja>. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Stille inn maskinen (PS/PCL/UFR II-skriver) i den nettbaserte bruksanvisningen.

Er tvungen tilbakeholding-utskriving aktivert?

Hvis det er aktivert, kan det hende at dokumenter ikke skrives ut, avhengig av innstillingene.
Konfigurere innstillingene for utskrift med tvungen holding

Skriver du ut via en utskriftsserver med LPR-kommandoen?

Når du kontinuerlig skriver ut PDF-data med LPR-kommandoen, utfører du én jobb av gangen med intervallet angitt i <Tidsavbrudd>. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Stille inn maskinen (PS/PCL/UFR II-skriver) i den nettbaserte bruksanvisningen.
6W27-0HU