Feilsøking

Hvis det oppstår et problem mens du bruker maskinen, må du sjekke dette kapittelet før du kontakter en lokal autorisert Canon-forhandler.

Hva slags problemer opplever du?

Når en papirstopp oppstår

6W27-0HR