Fjerne papirstopp

Hvis en papirstopp oppstår, vises en melding, plasseringen til papirstoppen og prosedyren for å fjerne den, på skjermen. Hvis du ikke vet hvordan du fjerner papirstoppen fra visning på skjermen, kan du se Steder med papirstopp for å fjerne papirstoppen. Hvis du vil ha informasjon om advarsler når du fjerner papirstopper, kan du se «Viktige sikkerhetsinstrukser» i Komme i gang.
Når alle papirstopp er fjernet, må du umiddelbart fjerne hendene fra maskinen og ekstrautstyr, så klærne og hendene ikke kommer i klem i valsene.
Advarsler når du skal fjerne papirstopp
Fjern papirstopp uten å slå av strømmen. Data som skrives ut, slettes når du slår av strømmen.
Vær spesielt forsiktig når du holder på å motta en faks.
Hvis papiret blir revet, må du passe på å fjerne alt, så det ikke blir igjen biter.
Du må ikke bruke makt for å fjerne fastkjørt papir fra maskinen. Deler i maskinen kan bli skadet hvis du bruker makt når du skal fjerne papir.
Hvis du ikke får fjernet papiret, må du kontakte en lokal Canon-forhandler.

Hvis papirstopper skjer ofte

Steder med papirstopp

Hvis du vil ha informasjon om steder med fastkjørt papir og metoden for å fjerne dette, kan du se følgende diagram og referanser.
Papir sitter kanskje ikke fast i det stedet du sjekker. Selv i dette tilfellet følger du instruksjonene på skjermen for å sjekke alle stedene.
Skjermen indikerer at det er en papirstopp som vises flere ganger inntil du fjerner papirstoppen.
Hvis du trykker på <Lukk> på skjermen som indikerer at det er en papirstopp, kan du fortsette å utføre operasjoner og spesifisere innstillinger uten å fjerne papirstoppen umiddelbart.
Ikke fjern papir fra et annet sted enn det som vises som et sted for papirstopp på skjermen. Dette kan føre til papirstopp på andre steder eller manglende sider i utskrifter.
6W27-0J7