Funcţii de administrare

Informaţii înregistrate în autentificarea utilizatorului

Se pot înregistra până la 5.001 utilizatori.

Înregistrarea ID-urilor de departamente

Se pot înregistra până la 1.000 de ID-uri Departament.

Funcţii de autentificare

Când un server Active Directory este specificat ca server de autentificare, este necesar următorul mediu de sistem.
Software (sistem de operare):
Windows Server 2008 SP2*1/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012*2/Windows Server 2012 R2*2/Windows Server 2016*2/Windows Server 2019*2
*1 Sistemele de operare pe 64 de biţi nu sunt acceptate.
*2 Utilizatorii nu se pot conecta cu autentificarea Active Directory dacă Kerberos Armoring este activat pentru politicile KDCrelated (politicile de grup). Asiguraţi-vă că dezactivaţi Kerberos Armoring.
Metodele de criptare Kerberos pentru autentificarea Active Directory acceptate de versiunea curentă a autentificării utilizatorului sunt următoarele.
Metodă de criptare
AES 128 biţi (Advanced Encryption Standard - Standard de criptare avansată)
AES 256 biţi (Advanced Encryption Standard - Standard de criptare avansată)
DES (Data Encryption Standard)
RC4
Metodele de criptare disponibile pot varia, în funcţie de setările Active Directory.
Dintre metodele de criptare disponibile, cea cu cea mai mare rezistenţă la cifrare este selectată automat.
Când specificaţi un server Active Directory ca server de autentificare, utilizaţi următoarele porturi*1 pe server.
Pentru a comunica cu un server DNS:
număr de port 53
Pentru a comunica cu un KDC (Key Distribution Center):
număr de port 88
Pentru a comunica cu un server pentru serviciul de director LDAP (poate fi schimbat într-un număr de port arbitrar pentru serviciul LDAP):
număr de port 389
*1 Numerele de port de mai sus sunt valori implicite. Aceste numere pot varia în funcţie de setările selectate.
Când un server LDAP este specificat ca server de autentificare, este necesar următorul mediu de sistem.
Software:
OpenLDAP
Sistem de operare:
Cerinţele sunt în conformitate cu specificaţiile de produs ale serverului LDAP.
Când specificaţi un server LDAP ca server de autentificare, utilizaţi următoarele porturi*1 pe server.
Pentru a comunica cu serverul LDAP utilizând LDAP (când TLS este activat):
număr de port 636
Pentru a comunica cu serverul LDAP utilizând LDAP (când TLS este dezactivat):
număr de port 389
*1 Numerele de port pot fi modificate în funcţie de setările serverului LDAP.

Setări de firewall

La specificarea adreselor IP în setările firewall, pot fi specificate până la 16 adrese IP (sau intervale de adrese IP) atât pentru IPv4, cât şi pentru IPv6.
La specificarea adreselor MAC în setările firewall, pot fi specificate până la 100 de adrese MAC.

Înregistrarea certificatelor (chei/certificate de semnătură a utilizatorului, certificate CA, certificate S/MIME)

Algoritmii şi formatele cheilor şi certificatelor ce pot fi înregistrate sunt următoarele:
Algoritm pentru semnătură RSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384*1/SHA-512*1/MD2*2/MD5*2
Algoritm de cheie publică RSA (lungime cheie):
RSA (512 biţi*2/1.024 biţi/2.048 biţi/4.096 biţi*2)
Algoritm de semnătură DSA:
SHA-1
Algoritm de cheie publică DSA (lungime cheie):
DSA (1.024 biţi/2.048 biţi/3.072 biţi)
Algoritm de semnătură ECDSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Algoritm de cheie publică ECDSA (lungime cheie):
ECDSA (P256/P384/P521)
Format certificat:
Chei/certificate semnătură utilizator: PKCS#12*3
Chei, certificate: PKCS#12*4
Certificate CA, certificate S/MIME: X.509 DER/PEM
Extensia de fişier:
Chei/certificate de semnătură utilizator: pfx/p12
Chei, certificate: pfx/p12*4
Certificate CA, certificate S/MIME: cer/pem
Numărul maxim de certificate posibil de înregistrat:
Chei/certificate semnătură utilizator: 100 (un certificat de utilizator per utilizator)
Chei, certificate: 6*4
Certificate CA: 150
Certificate S/MIME: 2.000
*1 Disponibil numai când algoritmul cheii este de 1024 biţi sau mai mult.
*2 Nu se poate utiliza pentru semnăturile utilizatorului
*3 Disponibil numai când este instalat prin utilizarea IU la distanţă.
*4 Utilizat pentru TLS, IEEE802.1x, IPSec şi semnături de dispozitiv.

Înregistrarea listelor de revocare a certificatelor (CRL)

Pot fi înregistrate până la 50 de liste de revocare a certificatelor (CRL). Reţineţi, însă, că CRL nu poate fi înregistrată în următoarele cazuri.
Dimensiunea datelor din CRL depăşeşte 1 MB.
Se utilizează un algoritm de semnătură neacceptat.
Numărul de certificate revocate înregistrate într-un fişier CRL depăşeşte 1000.

Definiţie pentru „criptare slabă”

Când <Interzicere utilizare Criptare slabă> este setată la <Pornit>, este interzisă utilizarea următorilor algoritmi.
Hash:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Criptosistem cheie obişnuită:
RC2, RC4, DES
Criptosistem cheie publică:
Criptare RSA (512 biţi/1.024 biţi), semnătură RSA (512 biţi/1.024 biţi), DSA (512 biţi/1.024 biţi), DH (512 biţi/1.024 biţi)
Chiar şi atunci când <Interzicere utilizare Cheie/Certificat cu Criptare slabă> este setată la <Pornit>, se poate folosi algoritmul hash SHA-1, care este utilizat pentru semnarea unui certificat rădăcină.

Algoritm standard FIPS 140-2

Când opţiunea <Metoda criptare format conform FIPS 140-2> este setată la <Pornit>, utilizarea următorilor algoritmi este interzisă.
Hash:
MD4, MD5, SHA-1 (pentru alt scop decât TLS)
Criptosistem cheie comună:
RC2, RC4, DES, PBE
Criptosistem cheie publică:
Criptare RSA (512 biţi/1024 biţi), semnătură RSA (512 biţi/1024 biţi), semnătură DSA (512 biţi/1024 biţi), DH (512 biţi/1024 biţi)

Gestionarea jurnalelor

Următoarele tipuri de jurnale pot fi gestionate pe aparat. Jurnalele colectate pot fi exportate în formatul de fişiere CSV.
Tip de jurnal
Număr indicat ca „Tip de jurnal” în fişierul CSV
Descriere
Jurnal autentificare utilizator
4098
Acest jurnal conţine informaţii legate de starea autentificării utilizatorului (conectare/ deconectare şi succes/ eşec la autentificarea utilizatorului),
înregistrarea/ schimbarea/ ştergerea informaţiilor de utilizator gestionate cu Autentificare utilizator şi gestionarea (adăugarea/editarea/ştergerea) rolurilor cu SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI (ACCESS MANAGEMENT SYSTEM).
Jurnal activităţi
1001
Acest jurnal conţine informaţii privind finalizarea activităţilor de copiere/fax/scanare/trimitere/imprimare.
Jurnal transmitere
8193
Jurnalul conţine informaţii legate de transmiteri.
 Jurnalul de salvare a fişierelor
8196
Acest jurnal conţine informaţii referitoare la salvarea fişierelor în reţea (Spaţiu avansat al altor aparate) şi în suportul de memorie.
Jurnal al operaţiilor căsuţei poştale
8197
Acest jurnal conţine informaţii legate de operaţiile efectuate pe datele din curierul de intrări RX în memorie şi curierul de intrări faxuri confidenţiale.
Jurnal de autentificare a căsuţei poştale
8199
Acest jurnal conţine informaţii legate de starea de autentificare a curierului de intrări RX în memorie şi a curierului de intrări faxuri confidenţiale.
Jurnal de gestionare a aparatului
8198
Acest jurnal conţine informaţii referitoare la pornirea/oprirea aparatului şi la modificările efectuate asupra setărilor utilizând  (Setări/Înregistrare). Jurnalul de gestionare a aparatului înregistrează, de asemenea, modificări în informaţiile utilizatorului sau în setările legate de securitate atunci când aparatul este inspectat sau reparat de distribuitorul dumneavoastră local autorizat.
Jurnal de autentificare reţea
8200
Acest jurnal este înregistrat când eşuează comunicarea IPSec.
Jurnal export/import total
8202
Acest jurnal conţine informaţii legate de importul/exportul setărilor prin utilizarea funcţiei Export total/Import total.
Jurnal copie de rezervă a căsuţei poştale
8203
Acest jurnal conţine informaţii legate de curierul de intrări RX în memorie şi curierul de intrări faxuri confidenţiale.
Jurnal de operare a ecranului de gestionare aplicaţii/software
3101
Acesta este un jurnal de operare pentru SMS (Service Management Service), înregistrare/actualizări de software şi programe de instalare a aplicaţiilor AddOn etc.
Jurnal de politică de securitate
8204
Acest jurnal conţine informaţii legate de starea setărilor politicii de securitate.
Jurnal de gestionare a grupurilor
8205
Acest jurnal conţine informaţii legate de starea setărilor (înregistrare/editare/ştergere) grupurilor de utilizatori.
Jurnal de întreţinere a sistemului
8206
Acest jurnal conţine informaţii legate de actualizările de firmware şi copia de rezervă/restaurarea aplicaţiei AddOn etc.
Jurnal de imprimare autentificare
8207
Acest jurnal conţine informaţii şi istoricul operaţiilor legate de lucrările de imprimare cu reţinere forţată.
Jurnal de sincronizare a setărilor
8208
Acest jurnal conţine informaţii legate de sincronizarea setărilor aparatului. Sincronizarea setărilor pentru mai multe imprimante multifuncţionale Canon
Jurnal pentru gestionarea jurnalului de audit
3001
Acest jurnal conţine informaţii legate de începutul şi sfârşitul acestei funcţii (funcţia de gestionare a jurnalului de audit), precum şi despre exportarea jurnalelor etc.
Jurnalele pot conţine până la 40.000 de înregistrări. Când numărul de înregistrări depăşeşte 40.000, acestea sunt şterse, începând cu cele mai vechi înregistrări.

Importul/exportul datelor de setare

Consultaţi Tabelul Setări/Înregistrare.

Numărul maxim de butoane înregistrate pe ecranul <Pornire>

Numărul maxim de butoane personale: 60 per utilizator (total din 12.000 pentru toţi utilizatorii)
Numărul maxim de butoane partajate: 60

Numărul maxim de destinaţii înregistrate în agendă

Listă de adrese de la 1 până la 10/ Listă de adrese pentru administrator: 1.600
Listă de adrese rapide: 200
Listă de adrese personale: 25
Listă de adrese grupuri: 4.000*1 (10 grupuri*2 x 400 destinaţii*3)
*1 În total 20.000 pentru toate grupurile
*2 Numărul maxim de grupuri per utilizator (într-un dispozitiv poate fi înregistrat un total de 50 de grupuri)
*3 Numărul maxim de destinaţii per grup

Imagini care pot fi importate pentru fundalul ecranului de conectare

Dimensiune fişier: 1.024 KB
Extensie fişier: jpg, jpeg sau png
Dimensiune imagine: 640 pixeli x 442 pixeli sau mai mică

Mesaj vizual Specificaţii

Format fişier
JPEG, PNG, BMP, GIF, Animated GIF şi HTML (pe intranet/internet)
Protocol de comunicare
SMB, WebDAV, HTTP
Dimensiunea maximă a conţinutului
Max. 10 MB
Dimensiune imagine
Alta decât HTML: 639 pixeli x 400 pixeli*
* Dacă imaginea este mai mare decât dimensiunea de mai sus, este afişată într-o dimensiune redusă fără a-şi modifica raportul de aspect. Dacă imaginea este mai mică decât dimensiunea de mai sus, aceasta este afişată fără a modifica dimensiunea.
HTML: pot fi utilizate imagini cu peste 639 pixeli x 400 pixeli (defilând prin ele)

Acceptare server SCEP

Este acceptat numai Serviciul de înscriere a dispozitivelor de reţea (Network Device Enrollment Service - NDES) al sistemelor Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016.
6W28-0KH