Anexă

Acest capitol conţine specificaţii tehnice despre aparat, descrieri şi opţiuni, instrucţiuni despre cum să utilizaţi Ghidul utilizatorului, limite de responsabilitate, informaţii despre drepturi de autor şi alte informaţii importante pentru clienţi. Citiţi acest capitol în funcţie de necesitate.

Specificaţiile aparatului

Puteţi verifica specificaţiile aparatului, alimentatorul, mediul de reţea, puteţi copia, scana etc.

Schimbarea serviciului de conectare

Consultaţi această secţiune în vederea schimbării serviciului de conectare pentru autentificarea utilizatorilor.

Utilizarea echipamentelor opţionale

Consultaţi această secţiune în scopul de a verifica echipamentul opţional şi opţiunile sistemului pentru a utiliza aparatul mai eficient.

Referinţele la manualul acestui aparat

Consultaţi secţiunea (secţiunile) următoare pentru a citi instrucţiuni despre utilizarea diverselor manuale şi Ghidul utilizatorului (acest manual) care vă ajută să înţelegeţi funcţiile şi procedurile de operare ale aparatului.

Altele

Această secţiune descrie operaţiunile de bază pentru sistemul de operare şi include limite de responsabilitate, informaţii despre drepturi de autor şi alte informaţii.
6W28-0JE