Modificarea serviciilor de conectare

Aplicaţia pentru implementarea autentificării utilizatorului se numeşte „Serviciu de conectare”. Aparatul este setat să utilizeze „User Authentication (gestionare autentificare personală)” pentru serviciul de conectare în mod implicit. Dacă doriţi să utilizaţi „DepartmentID Authentication”, schimbaţi serviciul de conectare în SMS.

Schimbarea serviciului de conectare

1
Conectaţi-vă la IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Service Management Service] de pe pagina portalului.
3
Faceţi clic pe [System Application Management] [Start] în [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Starea devine [Started].
4
Faceţi clic pe [Enhanced System Application Management]  [Switch] în [DepartmentID Authentication].
Starea devine [Start after Restart].
5
Reporniţi aparatul. Repornirea aparatului
Aparatul reporneşte şi setările modificate sunt reflectate.
Când este pornită autentificarea DepartmentID
Dacă faceţi clic pe [Service Management Service] pe pagina de portal a IU la distanţă, este afişat ecranul de conectare la SMS. În scopuri de securitate, aparatul este configurat să nu permită conectarea cu parola implicită dedicată pentru SMS. Apăsaţi   <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>  setaţi temporar <Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă> la <Pornit>.
După conectarea la SMS cu parola implicită, restabiliţi nivelul de securitate iniţial modificând parola implicită, apoi resetaţi <Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă> la <Oprit>.
Expresia „meapSmsLogin” este setată ca parolă de conectare dedicată pentru SMS. Dacă vă conectaţi cu „meapSmsLogin”, va fi afişat ecranul pentru modificarea parolei. În scopuri de securitate, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a schimba parola.
Parola pentru SMS poate fi modificată cu [Change Password] în [System Management].
Aveţi grijă să nu uitaţi parola. Altfel, nu veţi putea să accesaţi SMS. În acest caz, contactaţi dealerul local autorizat Canon.
Revenire la autentificarea utilizatorului
Selectaţi [Enhanced System Application Management] [User Authentication], faceţi clic pe [Switch], şi reporniţi aparatul. Dacă nu veţi utiliza SMS Installer Service (Autentificare prin parolă), după repornirea aparatului, selectaţi [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] şi faceţi clic pe [Stop].

Setarea la utilizarea autentificării DepartmentID

Când implementaţi gestionarea ID-ului departamentului cu autentificarea DepartmentID, asiguraţi-vă că administratorul (administratorul de sistem) gestionează ID-urile şi codurile PIN ale departamentului. Pentru a îmbunătăţi securitatea, conectaţi-vă cu ID-ul administratorului de sistem (ID-ul managerului de sistem) şi asiguraţi-vă că schimbaţi ID-ul şi PIN-ul administratorului de sistem.
Utilizatorii care devin administrator sau utilizatori generali primesc aceste atribute dacă sunt setate gestionarea ID-ului departamentului şi administratorul de sistem, aşa cum este indicat în tabelul de mai jos.
Gestionare ID departamente
Setări pentru administrator de sistem
Administrator
Utilizatori generali
Pornit
Setat
Administrator Sistem
Utilizatorii autentificaţi cu un ID de departament şi un PIN care nu sunt pentru administratorul de sistem
Nesetat
Utilizatori autentificaţi cu un ID de departament şi un PIN
Niciuna
Oprit
Setat
Administrator Sistem
Utilizatori, alţii decât administratorii de sistem
Nesetat
Toţi utilizatorii
Niciuna

Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem

Activarea gestionării ID-ului de departament

Operarea conectării când gestionarea ID-ului de departament utilizând autentificarea DepartmentID este activată

Implementarea restricţiilor funcţionale şi gestionarea utilizatorilor

6W28-0K8