Panou de control

Această secţiune descrie numele şi utilizările tastelor de pe panoul de control.

Afişajul panoului tactil

Pe lângă ecranul cu setările pentru fiecare funcţie, starea erorii este prezentată şi pe acest afişaj. Utilizarea afişajului panoului tactil

Tasta [Setări/Înregistrare]

Apăsaţi pentru a începe specificarea setărilor pentru aparat, precum <Preferinţe> sau <Setare Destinaţie>. Setări/Înregistrare

Taste numerice ([0] - [9])

Apăsaţi pentru a introduce valori numerice. Introducerea caracterelor

Tasta [Economisire energie]

Apăsaţi pentru a seta aparatul la modul hibernare. Tasta se aprinde când aparatul este în modul hibernare. Intrarea în modul hibernare

Selector ajustare luminozitate

Folosiţi-l la reglarea luminozităţii afişajului panoului tactil. Rotiţi potenţiometrul în sus pentru a mări luminozitatea şi în jos pentru a o micşora.

Tasta Setări volum

Apăsaţi pentru a afişa ecranul când doriţi să ajustaţi volumul sunetului pentru comunicare prin fax sau să setaţi sunetul alarmei când survine o eroare. Setarea sunetelor

Tasta [Contor/Informaţii despre aparat]

Apăsaţi pentru a prezenta pe afişajul panoului tactil numărul total de pagini utilizate pentru operaţii precum copierea sau imprimarea. De asemenea, puteţi să verificaţi numărul de serie şi adresa IP pentru aparat şi informaţiile despre dispozitiv ale produselor opţionale. Verificarea numărului de pagini pentru copiere/imprimare/fax/scanare

Tasta [Golire]

Apăsaţi pentru a şterge valorile sau caracterele introduse.

Tasta [Stop]

Opreşte o lucrare de trimitere sau o lucrare de imprimare. Anularea lucrărilor de transmitere/imprimare

Stilou pentru panou tactil

Folosiţi-l când utilizaţi afişajul panoului tactil, cum ar fi la introducerea caracterelor.

Tasta [Start]

Apăsaţi pentru a începe copierea sau scanarea documentelor originale.

Indicator Eroare

Clipeşte sau stă aprins când apare o eroare precum un blocaj de hârtie.
Dacă indicatorul Eroare clipeşte, urmaţi instrucţiunile care apar pe afişajul panoului tactil. Eliminarea blocajelor de hârtie
Dacă indicatorul Eroare menţine o lumină roşie constantă, contactaţi reprezentantul local autorizat Canon.

Indicator Procesare/Date

Clipeşte în timp ce sunt realizate operaţiuni precum trimitere sau imprimare. Se aprinde în verde când sunt documente originale care aşteaptă să fie procesate.

Tasta [Resetare]

Apăsaţi pentru a anula setările şi a restabili setările specificate anterior.

Tasta ID (Conectare/Deconectare)

Când este necesară autentificarea personală, apăsaţi această tastă pentru a vă conecta. După ce terminaţi de folosit aparatul, apăsaţi din nou această tastă pentru a vă deconecta. Conectarea la aparat
6W28-01K