Setarea sunetelor

Puteţi regla volumul sunetului produs de aparat la transmiterea/recepţionarea unui fax. În afară de setarea sunetelor pentru faxuri, puteţi specifica dacă se produc sau nu sunete de confirmare şi de avertizare.
Această setare funcţionează numai pentru Linia 1 (linia standard). Utilizaţi această setare cu Linia 1 (linia standard).

Reglarea volumului la transmiterea/recepţionarea faxurilor

Puteți regla volumul sunetelor de comunicații pe durata transmisiei faxului și al sunetului produs pentru rezultatul trimiterii/primirii faxului.
1
Apăsaţi Tasta Setări volum. Panou de control
2
Reglaţi volumul sau specificaţi setarea şi apăsaţi <OK>.
<Volum alarmă>
Reglaţi volumul sunetului produs când se anulează transmisia faxului sau când s-a terminat imprimarea unui fax recepţionat. Dacă doriţi să nu se producă niciun sunet, apăsaţi  până la capăt spre stânga.
<Volum monitor>
Reglaţi volumul sunetului produs la transmiterea unui fax. Dacă doriţi să nu se producă niciun sunet, apăsaţi  până la capăt spre stânga.

Setarea sunetelor de confirmare şi de avertizare

Puteți ajusta individual tonul care se aude când sunt apăsate tastele panoului de control și butoanele panoului tactil, precum și tonul de eroare care se aude la apariția unei probleme cu aparatul. De asemenea, puteţi seta dacă se aude un ton care indică rezultatul unei transmisii/recepționări cu Blocarea memoriei fax.
1
Apăsaţi Tasta Setări volum. Panou de control
2
Apăsaţi <Alte setări de volum>.
Dacă opţiunea de activare a utilizării funcţiei de fax nu este instalată (Opţiuni de sistem), se afişează <Volume Settings>.
3
Setaţi fiecare sunet de confirmare şi de avertizare şi apăsaţi <Închide>.
Elemente de setare
Descriere
<Ton intrare>
Sunetul produs de fiecare dată când se apasă o tastă de la panoul de control sau un buton de la panoul tactil
<Ton intrare invalid>
Sunetul produs atunci când se operează o tastă/buton care nu este validă sau când se introduce un număr în afara intervalului permis pentru setare
<Ton realim. consumabile>
Sunetul produs când cantitatea de toner este mică
<Ton de original uitat>
Sunetul produs atunci când originalul rămâne pe platoul de sticlă după finalizarea operaţiei
<Ton eroare>
Sunetul produs atunci când survine o defecţiune precum un blocaj de hârtie sau o eroare operaţională
<Ton lucrare terminată>
Sunet produs când o operaţiune precum copierea sau scanarea este finalizată
<Ton pentru Mod Hibernare>
Sunetul produs atunci când aparatul intră în modul Hibernare sau la oprirea aparatului dacă aţi setat <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> pe <Pornit>. (În unele situaţii aparatul nu porneşte rapid şi tonul nu se aude.)
<Ton conectare>
Sunetul produs la conectarea cu succes
<Ton final. RX/TX în memorie>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepţionarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează fără eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
<Ton eroare RX/TX în mem>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepţionarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează cu o eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
4
Apăsaţi <OK>.
6W28-032