Înregistrarea unui format liber de hârtie (format personalizat)

Puteţi înregistra până la cinci formate libere de hârtie utilizate frecvent. Formatele de hârtie înregistrate aici se afişează în ecranele de selecţie a formatului de hârtie pentru sertare şi pentru tava universală (Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei din sertarul pentru hârtie sau Specificarea formatului şi a tipului de hârtie din tava universală).
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Setări hârtie>  <Înregistrare format Personalizat>.
3
Selectaţi un buton de la <S1> la <S4> şi apăsaţi <Înregistrare/Editare>.
Puteţi să asociaţi butonului un nume uşor de memorat, apăsând <Redenumire>.
4
Setaţi formatul hârtiei şi apăsaţi <OK>.
Specificaţi lungimea părţii <X> şi a părţii <Y>. Apăsaţi <X> sau <Y> pentru a introduce lungimea fiecărei părţi utilizând tastele numerice.
5
Apăsaţi <Închide>.
6W28-02F