Metoda de bază pentru încărcarea hârtiei

Această secţiune descrie metoda generală pentru încărcarea hârtiei, cum ar fi hârtie simplă sau hârtie reciclată. În sertarul pentru hârtie încărcaţi hârtie de tipuri sau dimensiuni utilizate frecvent. Când utilizaţi temporar hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcaţi-o în tava universală.
În cazul dispozitivului opţional Cassette Feeding Module-AK în vederea încărcării hârtiei urmaţi procedura pentru sertarul pentru hârtie.
Dacă pe pachetul de hârtie sunt instrucţiuni privind faţa de hârtie care se încarcă, respectaţi instrucţiunile respective.
Este posibil ca hârtia să se suprapună sau să apară un blocaj de hârtie, în funcţie de suprafaţa tăiată a hârtiei. Schimbarea orientării hârtiei şi reîncărcarea acesteia poate reduce efectul suprafeţei tăiate.
Dacă se termină hârtia şi imprimarea se opreşte, încărcaţi un nou teanc de hârtie. Imprimarea reîncepe după încărcarea noului teanc de hârtie.

Încărcarea hârtiei în sertarul de hârtie

1
Ţineţi mânerul sertarului pentru hârtie şi trageţi-l în afară până când se opreşte.
Sertar pentru hârtie 1
Sertar pentru hârtie 2
2
Împingeţi în jos placa de metal pentru a o bloca.
Sertar pentru hârtie 1
Sertar pentru hârtie 2
3
Reglaţi poziţia ghidajelor de hârtie.
Când încărcaţi hârtie în sertarul pentru hârtie 1
1
În timp ce strângeţi partea de sus a ghidajului din dreapta, glisaţi-l pentru a se alinia cu indicatorul de dimensiune pentru hârtia care urmează să fie încărcată.
2
În timp ce strângeţi partea de sus a ghidajului din faţă, glisaţi-l pentru a se alinia cu indicatorul de dimensiune pentru hârtia care urmează să fie încărcată.
Când încărcaţi hârtie în sertarul pentru hârtie 2
1
Detaşaţi ghidajul din dreapta şi reataşaţi-l pe fantele aliniate cu marcajul care indică formatul de hârtie dorit.
2
Ridicaţi levierul de blocare () de pe ghidajul frontal şi glisaţi-l înapoi sau înainte pentru a-l alinia cu canelura marcată cu formatul de hârtie dorit.
3
Coborâţi levierul de blocare pentru a bloca pe poziţie ghidajul frontal.
Indicatori pentru formatele hârtiei
Abrevierile de pe indicatorii pentru formatul hârtiei din sertarul pentru hârtie indică formatele de hârtie după cum urmează:
LGL: Legal
LTR: Letter
STMT: Statement
4
Pregătiţi hârtia.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Aerisiţi bine toate cele patru părţi ale teancului de hârtie.
Asiguraţi-vă că este aer suficient între acestea.
5
Încărcaţi hârtia.
Aveţi grijă ca setarea pentru formatul hârtiei din sertar să corespundă formatului de hârtie care se va încărca în sertar.
Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa de imprimat în sus şi sprijinit pe ghidajul din dreapta al sertarului pentru hârtie.
Sertar pentru hârtie 1
 
Sertar pentru hârtie 2
Nu depăşiţi linia pentru limită de încărcare la încărcarea hârtiei.
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte linia limitei de încărcare (). Dacă încărcaţi prea multă hârtie pot apărea blocaje de hârtie.
Dacă utilizaţi hârtie cu o siglă, aveţi grijă la orientare la încărcarea acesteia în sursa de hârtie. Încărcarea hârtiei pretipărite
La aşezarea plicurilor, aveţi grijă la orientare şi la pregătire înainte de a face acest lucru. Încărcarea plicurilor
Pentru informaţii despre hârtia care poate fi încărcată, consultaţi Hârtie admisibilă.
6
Introduceţi cu grijă sertarul pentru hârtie în aparat.
Când introduceţi sertarul pentru hârtie cu opţiunea <Confirmaţi când încărcaţi hârtie în sertarul pt. hârtie> setată la <Pornit>, se afişează un ecran de confirmare.
»
Continuaţi cu Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei din sertarul pentru hârtie
Când modificaţi formatul sau tipul de hârtie
Dacă încărcaţi altă dimensiune sau tip de hârtie în aparat, asiguraţi-vă că modificaţi setările. Dacă nu modificaţi setările, aparatul nu poate imprima corect.

Încărcarea hârtiei în tava universală

1
Deschideţi tava universală.
Trageţi în afară tava auxiliară () şi extindeţi extensia tăvii () când încărcaţi hârtie de format mare.
2
Reglaţi ghidajele culisante () pentru a corespunde formatului hârtiei.
3
Pregătiţi hârtia.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Aerisiţi bine toate cele patru părţi ale teancului de hârtie.
Asiguraţi-vă că este aer suficient între acestea.
În special, separaţi complet fiecare coală când utilizaţi folii transparente.
4
Introduceţi hârtia în tava universală până ce hârtia se opreşte.
Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în jos.
La introducerea completă a hârtiei, se afişează ecranul pentru specificarea formatului şi a tipului hârtiei.
Nu depăşiţi linia pentru limită de încărcare la încărcarea hârtiei.
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte marcajele limitei de încărcare. Dacă încărcaţi prea multă hârtie pot apărea blocaje de hârtie.
Dacă utilizaţi plicuri sau hârtie cu o siglă, aveţi grijă la orientare la încărcarea acestora în sursa de hârtie.
Încărcarea plicurilor
Încărcarea hârtiei pretipărite
Numărul de coli care pot fi încărcate la un moment dat depinde de tipul hârtiei. Pentru detalii, consultaţi Unitatea principală.
»
Continuaţi cu Specificarea formatului şi a tipului de hârtie din tava universală
SFATURI
Imprimarea pe spatele unei hârtii imprimate (Faţa 2 a paginii cu 2 feţe)
Puteţi imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptaţi cutele hârtiei imprimate şi introduceţi-o în tava universală cu faţa de imprimat orientată în jos (faţa imprimată anterior orientată în sus). Apoi apăsaţi <Faţa 2 a paginii cu 2-Feţe> de pe ecran pentru selectarea formatului de hârtie.
Utilizaţi numai hârtie imprimată cu acest aparat.
Încărcarea foliilor transparente
Dacă survine alimentarea cu mai multe coli sau un blocaj de hârtie, încărcaţi separat fiecare coală.
Dacă lăsaţi foliile încărcate în tava universală, este posibil ca acestea să se lipească unele de altele şi să cauzeze alimentarea cu mai multe foi simultan sau un blocaj de hârtie. La finalizarea imprimării, puneţi la loc foliile transparente rămase în ambalajul original pentru păstrare, evitând locurile supuse la temperaturi ridicate şi la umiditate.
6W28-01W