Înregistrarea mai multor destinaţii ca un grup

  
Mai multe destinaţii înregistrate în Agendă (Înregistrarea destinaţiilor în Agendă) se pot combina într-un grup. Puteţi utiliza această caracteristică pentru a transmite documente şi pentru a copia de rezervă datele în acelaşi timp, deoarece se pot înregistra tipuri diferite de destinaţii în acelaşi grup. De exemplu, puteţi înregistra adrese de e-mail şi adrese IP ale serverului de fişiere împreună, într-un singur grup.
Pentru a înregistra un grup care conţine destinaţii pentru uz propriu, trebuie să vă conectaţi la aparat. Conectarea la aparat
Nu se pot înregistra destinaţii noi în adresa unui grup. Înregistraţi destinaţiile din Agendă în avans.
Se pot grupa numai destinaţii din aceeaşi listă de adrese. Destinaţiile înregistrate într-o altă listă de adrese nu se pot grupa.
Puteţi înregistra până la 256 de destinaţii într-o adresă de grup.
Din moment ce fiecare intrare de adresă este tratată ca o singură intrare, dacă înregistraţi un număr de fax într-o adresă de grup, numărul de fax şi intrarea adresă de grup sunt considerate două intrări separate.
1
Apăsaţi <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
 Apăsaţi <Înregistrare destinaţii>.
3
Apăsaţi <Înregistrare dest. nouă>.
4
Apăsaţi <Grup>.
5
Selectaţi unde se va înregistra grupul, din lista verticală Listă adrese.
Puteţi crea un grup din destinaţiile înregistrate în lista de adrese selectată. De exemplu, dacă selectaţi <Listă adrese 2>, nu puteţi adăuga la grup o destinaţie înregistrată în <Listă adrese 1>. Grupul creat este înregistrat în lista de adrese pe care aţi selectat-o la acest pas.
Dacă doriţi să înregistraţi un grup care conţine destinaţii pentru uz propriu, selectaţi <Listă adrese pers.>.
Dacă doriţi să înregistraţi destinaţii într-un grup pe care îl poate edita doar un administrator, selectaţi <Liste adrese pt. Admin.>.
6
Apăsaţi <Nume>  introduceţi numele grupului şi apăsaţi <OK> <Următorul>.
7
Selectaţi destinaţiile pe care doriţi să le includeţi în grup.
Când selectaţi <Adăugare din Agendă>
8
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
Când destinaţiile sunt gestionate după numerele de acces, introduceţi numărul de acces (Restricţionarea accesului la destinaţiile înregistrate în Agendă) după ce apăsaţi <Următorul> în etapa 8.
Dacă încercaţi să transmiteţi către un server de fişiere în care <Conf. înainte de transmitere> s-a setat pe <Pornit>, apare un ecran care vă solicită să introduceţi un nume de utilizator şi o parolă. În acest caz, introduceţi parola setată anterior. Dacă doriţi să înregistraţi un server de fişiere într-o adresă de grup, setaţi <Conf. înainte de transmitere> pe <Oprit>. Nu puteţi transmite către o adresă de grup care include un server de fişiere în care <Conf. înainte de transmitere> s-a setat pe <Pornit>.
6W28-037