Ecranele de bază de pe afişajul panoului tactil

Această secţiune descrie diferitele ecrane care apar pe afişajul panoului tactil.
Ecranul <Acasă>
Ecranul <Acasă> se afişează când apăsaţi <Acasă>. Ecranul <Acasă> afişează o listă cu butoanele de funcţii şi acţionează ca o poartă de intrare către diferitele funcţii. Elementele afişate în ecranul <Pornire>
Ecranul Caracteristici de bază pentru fiecare funcţie
În ecranul <Acasă>, apăsaţi butoanele de funcţii pentru a afişa ecranul Caracteristici de bază din care puteţi accesa funcţii de bază precum copiere, fax şi scanare. Deşi afişajul şi elementele de setare din ecranul Caracteristici de bază diferă pentru a corespunde funcţiei respective, puteţi modifica setările pentru a le adapta propriilor cerinţe. Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Exemplu: Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
Elementele afişate diferă, corespunzător funcţiilor.
Ecranul <Setări/Înregistrare>
Apăsaţi  pentru a afişa ecranul <Setări/Înregistrare>. Apăsaţi mai întâi această tastă pentru a modifica fiecare setare precum setările pentru hârtie, setările pentru afişaj şi setările de reţea. De asemenea, din acest ecran puteţi înregistra destinaţii precum adrese de e-mail sau numere de fax.

Nivelul de meniu curent

Sunt afişate numele ecranelor de la nivelul curent şi de la nivelul imediat superior.

Lista elementelor de setare

Elementele de setate care aparţin nivelului de meniu curent sunt afişate într-o listă.
Dacă sub nivelul inferior nu mai există un alt meniu, se afişează ecranul de setare.
Ecranul <Monitor Statut>
Când apăsaţi <Monitor Statut>, se afişează ecranul <Monitor Statut>. În acest ecran puteţi verifica starea imprimării şi starea transmisiei, precum şi volumul de toner rămas şi nivelul memoriei.

Starea şi jurnalele documentelor copiate/imprimate/transmise/salvate

Se afişează starea curentă sau jurnalul aferent elementului selectat. Din acest ecran puteţi anula copierea, imprimarea sau transmiterea prin fax.
Anularea copierii
Anularea trimiterii faxului
Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
Anularea imprimării
Verificarea stării şi a istoricului de imprimare

Consumabile

Puteţi verifica starea aparatului, cum ar fi volumele de toner sau de hârtie rămase şi nivelurile de memorie.
Specificaţii hardware
Verificarea volumului disponibil de consumabile
Ecranul Eroare
În anumite cazuri, când o eroare apare, sunt afişate instrucţiunile despre cum să acţionaţi pentru a remedia eroarea. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a soluţiona problema. Soluţiile pentru fiecare mesaj
Exemplu: Când apare un blocaj de hârtie
SFATURI
Apăsaţi  din ecranul <Acasă> sau din ecranul Caracteristici de bază pentru a personaliza ecranul prin rearanjarea butoanelor sau prin crearea unei taste de comandă rapidă. Personalizarea afişajului panoului tactil
Aveţi posibilitatea să modificaţi setările referitoare la afişarea pe ecran, cum ar fi alegerea ecranului care apare imediat după pornirea aparatului sau dacă mesajul care se afişează se referă la volumul rămas de hârtie sau de toner. <Setări afişare>
Puteţi alege ca ecranul să se afişeze după ce a trecut o anumită perioadă de inactivitate. <Funcţie după resetare auto>
6W28-021