Păstrarea documentelor primite în mod privat

 
Această funcţie are rolul de a salva în locul de stocare specificat (Curier intrări faxuri confidenţiale) documentele primite care corespund condiţiilor specifice. Curierul de intrări faxuri confidenţiale conţine mai multe căsuţe şi fiecare căsuţă poate fi protejată prin parolă. Prin specificarea unei condiţii, cum ar fi salvarea tuturor documentelor de la Compania A în căsuţa nr. 10, vi se permite să verificaţi doar documentele de care aveţi nevoie. Această funcţie vă permite, de asemenea, să împiedicaţi persoane neautorizate să vadă documente confidenţiale în mod neintenţionat prin setarea unei parole. Când indicatorul Procesare/Date de pe panoul de control menţine o culoare verde staţionară, urmaţi procedurile următoare pentru a verifica/imprima documentele salvate.
Pentru a utiliza această funcţie
Unele setări, cum ar fi locul de salvare şi parola pentru documente, trebuie înregistrate în prealabil.
1
Apăsaţi <Curier intrări Fax/I-Fax>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Curier fax confidenţial>.
3
Selectaţi căsuţa unde sunt salvate documentele.
Dacă parola este setată pentru căsuţă, apare ecranul care vă solicită să introduceţi parola. Introduceţi parola şi apăsaţi <OK>.
Se afişează o listă cu documentele salvate.
4
Selectaţi documentul pentru imprimare şi apăsaţi <Tipărire>.
Apăsând pe <Detalii>, aveţi posibilitatea să verificaţi informaţiile despre document, inclusiv numele expeditorului şi numărul de pagini primite.
Apăsând pe <Afişare imagine>, aveţi posibilitatea să verificaţi conţinutul documentului, precum şi să selectaţi şi să ştergeţi pagini.
Apăsând <Şterge>  <Da> se şterge documentul. Nu puteţi să ştergeţi mai multe documente simultan. Pentru a şterge mai multe documente, selectaţi şi ştergeţi câte un document pe rând.
Nu puteţi să imprimaţi mai multe documente simultan. Pentru a imprima mai multe documente, selectaţi şi imprimaţi câte un document pe rând.
5
Apăsaţi <Începe imprimarea>.
Pentru a şterge documentul de imprimat, apăsaţi <Ştergere fişier după tipărire> înainte de imprimare.
Începe imprimarea.
SFATURI
Puteţi seta să primiţi adresa URL a locului de salvare prin e-mail atunci când primiţi documente. Doar introducerea adresei URL în bara de adrese a unui browser Web vă permite să verificaţi conţinutul documentelor de pe computer prin intermediul IU de la distanţă. <Setare/Înregistrare curiere fax. confidenţiale>
Înregistrarea unui nivel arbitrar al Curierului de fax confidenţial la butonul <Personal>/<Partajat> permite ca operaţiile să fie executate rapid şi eficient.
6W28-05F