Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului

Puteţi stabili dacă permiteţi sau respingeţi comunicarea cu un dispozitiv care are o anumită adresă IP. După configurarea adreselor IP în setările firewall-ului, puteţi verifica rezultatele din jurnalul solicitărilor de comunicare blocate. De asemenea, puteţi stabili dacă permiteţi sau respingeţi comunicaţiile ICMP, cum ar fi comenzile PING etc., după specificarea setărilor firewall-ului.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>.
3
Apăsaţi <Filtru adresă IPv4> sau <Filtru adresă IPv6>.
Selectaţi setarea filtrului care corespunde adresei IP setate pe aparat.
4
Selectaţi <Filtru de ieşire> sau <Filtru de intrare>.
Pentru a restricţiona datele trimise de la aparat la un computer, selectaţi <Filtru de ieşire>.
Pentru a restricţiona datele primite de la un computer, selectaţi <Filtru de intrare>.
Pentru a restricţiona comunicarea de date, dar a permite numai comunicaţiile ICMP, cum ar fi comenzile PING etc., setaţi <Permite mereu transmisia/recepţia folosind ICMP> la <Pornit>.
5
Setaţi <Folosiţi filtrul> la <Pornit>, selectaţi <Politică implicită>, apoi apăsaţi <Înregistrare>.
Pentru <Politică implicită>, selectaţi <Respinge> pentru a permite numai comunicarea cu dispozitivele care au o adresă IP specificată în <Adrese exceptate> de la pasul următor sau selectaţi <Permite> pentru a respinge comunicarea cu acestea.
Dacă opţiunea <Respinge> este selectată pentru <Politică implicită>, restricţiile nu se aplică la trimiterea către adresele de difuzare multiplă sau de difuzare.
6
Setaţi adresele exceptate.
 
Când se utilizează IPv4
 
Când se utilizează IPv6
Specificaţi adresele IP de desemnat ca excepţii ale opţiunii <Politică implicită> selectate în pasul anterior. Selectaţi una dintre metodele de introducere descrise mai jos.
<Adresă unică>
Introduceţi o adresă IP individuală de desemnat ca excepţie. În cazul în care se utilizează IPv6, apăsaţi <Adresa> pentru a afişa ecranul de intrare.
<Interval adrese>
Specificaţi un interval de adrese IP. Introduceţi câte o adresă separată pentru <Prima adresă> şi <Ultima Adresă>. Nu este posibil să introduceţi adrese IPv6.
<Adresă cu prefix>
Specificaţi un interval de adrese IP utilizând un prefix (adresă de reţea). Introduceţi o adresă de reţea pentru <Adresa> şi specificaţi lungimea adresei de reţea la <Lungime prefix>.
Setarea adreselor exceptate pentru filtrul de ieşire
1
Selectaţi metoda de introducere a adresei IP şi introduceţi adresele de exceptat.
2
Apăsaţi <OK>.
Setarea adreselor exceptate pentru filtrul de intrare
1
Selectaţi metoda de introducere a adresei IP şi introduceţi adresele de exceptat.
2
Apăsaţi <Următorul>.
3
Setaţi numărul portului, dacă este necesar şi apăsaţi <OK>.
Selectaţi dacă să se specifice un număr de port. Puteţi configura restricţii detaliate de comunicare specificând un număr de port pentru adresa exceptată.
<Nu specificaţi>
Setarea adresei exceptate se aplică tuturor comunicaţiilor primite de la adresa IP specificată.
<Specificaţi>
Setarea adresei exceptate se aplică numai comunicaţiilor primite de la adresa IP specificată utilizând numărul de port desemnat. Apăsaţi <Adăugare>, introduceţi numărul portului şi apăsaţi <OK>. Puteţi să înregistraţi până la 50 de porturi per adresă exceptată atât pentru IPv4, cât şi pentru IPv6.
Pentru a edita o adresă exceptată
Pe ecranul afişat în etapa 5, selectaţi adresa exceptată pe care doriţi să o editaţi, apoi apăsaţi <Editare> pentru a afişa ecranul de editare.
7
Apăsaţi <OK>.
8
Apăsaţi     <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>.
Verificarea cererilor de comunicare blocate din jurnal
Pot fi afişate ultimele 100 de comunicaţii blocate de firewall, din   <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Jurnal bloc adrese IP>. Istoricul comunicaţiilor blocate poate fi exportat din IU la distanţă în format CSV. Exportul unui jurnal ca fişier
Dacă opţiunea <Politică implicită> este setată la <Respinge>, istoricul comunicaţiilor blocate de firewall nu este afişat în <Jurnal bloc adrese IP>.
6W28-09C