Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului

Puteţi stabili dacă permiteţi sau respingeţi comunicarea cu un dispozitiv care are o anumită adresă MAC.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>.
3
Selectaţi <Filtru de ieşire> sau <Filtru de intrare>.
Pentru a restricţiona datele trimise de la aparat la un computer, selectaţi <Filtru de ieşire>.
Pentru a restricţiona datele primite de la un computer, selectaţi <Filtru de intrare>.
4
Setaţi <Folosiţi filtrul> la <Pornit>, selectaţi <Politică implicită>, apoi apăsaţi <Înregistrare>.
Pentru <Politică implicită>, selectaţi <Respinge> pentru a permite numai comunicarea cu dispozitivele care au o adresă MAC specificată în <Adrese exceptate> de la pasul următor sau selectaţi <Permite> pentru a respinge comunicarea cu acestea.
Dacă opţiunea <Respinge> este selectată pentru <Politică implicită>, restricţiile nu se aplică la trimiterea către adresele de difuzare multiplă sau de difuzare.
5
Introduceţi adresele exceptate şi apăsaţi <OK>.
Specificaţi adresele MAC de desemnat ca excepţii ale opţiunii <Politică implicită> selectate în pasul anterior.
Puteţi să înregistraţi 100 de adrese exceptate pentru <Filtru de ieşire> şi <Filtru de intrare>.
Pentru a edita o adresă exceptată
Pe ecranul afişat în etapa 4, selectaţi adresa exceptată pe care doriţi să o editaţi, apoi apăsaţi <Editare> pentru a afişa ecranul de editare.
6
Apăsaţi <OK>.
7
Apăsaţi     <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>.
6W28-09E