Restricţionarea utilizării suporturilor de memorie

Deşi suporturile de memorie precum dispozitivele de memorie USB oferă comoditate, acestea pot fi şi surse de scurgere a informaţiilor dacă nu sunt gestionate corespunzător. Această secţiune descrie procedurile pentru interzicerea utilizării suporturilor de memorie, precum şi pentru restricţionarea posibilităţii de a salva documente scanate pe suporturi de memorie sau de a imprima date salvate pe suporturi de memorie. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de Administrator sau de DeviceAdmin.
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări suport memorie>  <Utilizaţi funcţia Scanare/Tipărire>  Selectaţi <Oprit> pentru <Utilizaţi funcţia scanare> sau <Utilizaţi funcţia tipărire>  <OK>      <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>
6W28-0A0