Restricţionarea funcţiilor aparatului

Puteţi restricţiona utilizarea anumitor funcţii care pot duce la scurgeri de informaţii sau care pot fi folosite în mod eronat. De asemenea, este posibil să dezactivaţi complet utilizarea funcţiilor individuale.
Restricţionarea accesului la Agendă şi funcţiile de trimitere
Puteţi seta un PIN pentru agendă, astfel încât utilizatorii generali să nu poată face nicio modificare şi puteţi limita destinaţiile care pot fi specificate la trimiterea de faxuri şi scanări. Puteţi seta, de asemenea, numere de acces individuale pentru anumite contacte ale căror informaţii nu doriţi să le puneţi la dispoziţia tuturor, astfel încât numai utilizatorii care ştiu numărul să poată accesa destinaţia. Restricţionarea accesului la Agendă şi a funcţiilor de trimitere
Restricţionarea imprimării de la un computer
Puteţi interzice tuturor utilizatorilor să imprime documente de pe un computer sau să permiteţi imprimarea numai dacă utilizatorul este autorizat pe aparat. De asemenea, puteţi configura aparatul astfel încât să poată fi imprimate doar documente cu imprimare securizată criptată. Restricţionarea imprimării de la un computer
Restricţionarea utilizării suporturilor de memorie
Deşi suporturile de memorie precum dispozitivele de memorie USB oferă comoditate, acestea cresc, de asemenea, potenţialul riscurilor de securitate, cum ar fi scurgerile de informaţii. Puteţi seta restricţii de acces pentru suporturile de memorie pe baza politicii de securitate. Restricţionarea utilizării suporturilor de memorie
6W28-09R