Comutarea aparatelor pentru sincronizare

Această secţiune descrie procedura pentru comutarea aparatelor pentru sincronizare după pornirea sincronizării setărilor personalizate.
Pentru informaţii despre schimbarea aparatului server, consultaţi manualele de instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server.

Schimbarea unui aparat client

Urmaţi această procedură pentru a schimba aparatul client cu altul.
Aparat server (aparat server/client)
Aparat client
Aparat client
1
Opriţi sincronizarea utilizând opţiunea [Synchronize Custom Settings] din IU la distanţă a aparatului client ţintă. Pornirea sincronizării setărilor
Dacă aparatul client nu poate fi operat, ştergeţi aparatul client ţintă din [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] din IU la distanţă a aparatului client server (a aparatului server/client).
2
Configurarea sincronizării pe un nou aparat client. Pornirea sincronizării setărilor
Dacă sincronizarea nu a fost oprită corect pe un aparat client sau dacă aparatul client nu a fost şters din [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] din IU la distanţă a aparatului client server (a aparatului server/client), acel aparat client va fi considerat ca fiind încă în uz.
6W28-0C6