Utilizarea SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI

Într-un mediu care utilizează SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI, este posibil să se definească ce funcţii sunt disponibile fiecărui nivel de privilegii (rol), precum şi să se creeze noi roluri. În acest fel, controlul utilizatorilor este mai precis în gestionarea utilizatorilor, prin faptul că vă permite să specificaţi ce funcţii sunt disponibile fiecărui utilizator în parte. De exemplu, puteţi să îi interziceţi utilizatorului A să copieze, în timp ce îi permiteţi utilizatorului B să utilizeze toate funcţiile. Urmaţi procedura de mai jos pentru a activa funcţiile SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI.
  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Pornit>  <OK>      <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>
Dacă această opţiune este setată la <Pornit>, opţiunea <Fol. Autentificare utilizator> din Setări/Înregistrare este şi aceasta setată la <Pornit>. Pentru a seta <Fol. Autentificare utilizator> la <Oprit>, mai întâi setaţi această opţiune la <Oprit>.
Dacă setaţi această funcţie la <Pornit>, următoarele setări din Setări/Înregistrare sunt dezactivate.
Setarea unui PIN pentru Agendă
Restricţionarea destinaţiilor noi
Restricţii similare pot fi setate pentru roluri folosind SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI. Pentru detalii, consultaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM - Ghidul administratorului.
Chiar dacă schimbaţi această setare din <Oprit> în <Pornit>, următoarele setări din Setări/Înregistrare nu revin automat la valorile lor anterioare. Modificaţi setările manual.
Setarea unui PIN pentru Agendă
Restricţionarea destinaţiilor noi
Pentru mai multe informaţii despre cerinţele de sistem şi cum se creează şi se editează rolurile, consultaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM - Ghidul administratorului.
6W28-097