Scanarea cu AirPrint

Puteţi să utilizaţi AirPrint pentru a transfera datele scanate de aparat direct la un Mac.
Cerinţe de sistem
Pentru a scana cu AirPrint, aveţi nevoie de un Mac pe care este instalat OS X 10.9 sau o versiune ulterioară. Pentru a scana utilizând TLS, aveţi nevoie de un Mac pe care este instalat OS X 10.11 sau o versiune ulterioară.
Mediu reţea
Este necesar unul dintre următoarele medii.
Un mediu în care un dispozitiv Apple şi aparatul sunt conectate la aceeaşi reţea LAN
Un mediu în care un dispozitiv Mac este conectat la aparat prin USB
Pentru scanare, este necesar să setaţi <Folosiţi Network Link Scan> la <Pornit>. <Setări TCP/IP>  <Folosiţi Network Link Scan>
De asemenea, poate fi necesară o actualizare de firmware. Actualizarea firmware-ului
Nu puteţi să scanaţi în timp ce sunt efectuate setările pentru operaţii sau în timp ce aparatul efectuează orice operaţie.

Scanarea de la un Mac

1
Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi este conectat la dispozitivul Mac.
Pentru a vă asigura de acest lucru, consultaţi Configurarea mediului de reţea.
2
De la Mac, adăugaţi aparatul în [System Preferences] [Printers & Scanners].
Dacă aparatul a fost deja adăugat pentru imprimarea sau trimiterea faxurilor, această operaţie nu este necesară.
3
Selectaţi acest aparat din lista de imprimante din [Printers & Scanners].
4
Faceţi clic pe [Scanare].
5
Faceţi clic pe [Deschidere scaner].
Se afişează ecranul [Scaner].
6
Configuraţi setările pentru scanare după caz.
7
Faceţi clic pe [Scanare].
Documentul este scanat, iar imaginea este afişată.
6W28-086