<Reţea>

Această secţiune descrie setările pentru reţea.
<Raport Rezultat>
  <Preferinţe> <Reţea>
Puteţi imprima setările în <Reţea>. Imprimarea unei liste de setări
<Conf. modificări setare conexiune reţea>
  <Preferinţe> <Reţea>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi schimba setări de reţea. Dacă survin erori legate de conexiunile de reţea, pe afişajul panoului tactil al aparatului apare un mesaj de eroare. Anularea blocării setărilor reţelei
<Folosiţi IPv4>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Setaţi dacă se va utiliza IPv4. Setarea unei adrese IPv4
<Setări adresa IP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificaţi adresa IPv4. Setarea unei adrese IPv4
<Setări opţiune DHCP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificaţi setările opţionale pentru DHCP. Utilizarea unui server DHCP
<Comandă PING>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Testaţi dacă adresa IPv4 este setată corect. Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4
<Folosiţi IPv6>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi IPv6. Setarea unei adrese IPv6
<Setări adresă fără ţară>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi adresa IPv6 fără nume de ţară. Setarea unei adrese IPv6
<Setări adresa manuală>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi manual adresa IPv6. Setarea unei adrese IPv6
<Folosiţi DHCPv6>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să obţineţi adresa IPv6 de la serverul DHCP. Setarea unei adrese IPv6
<Comandă PING>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Verificaţi dacă adresa IPv6 este specificată corect. Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6
<Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să obţineţi doar jumătatea anterioară a adresei cu nume de ţară de la serverul DHCP utilizând DHCPv6.
<Setări opţiune DHCP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi setările opţionale pentru DHCP. Utilizarea unui server DHCP
<Setări Adresă Server DNS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări DNS>
Specificaţi setările adresei de server DNS. Efectuarea setărilor DNS
<Setări nume gazdă/nume domeniu DNS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări DNS>
Specificaţi numele de gazdă şi numele de domeniu ale aparatului. Efectuarea setărilor DNS
<Setări actualizare dinamică DNS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări DNS>
Specificaţi dacă doriţi să efectuaţi actualizarea automată atunci când maparea între numele gazdă şi adresa IP este modificată pe un mediu, cum ar fi DHCP. Efectuarea setărilor DNS
<Setări mDNS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări DNS>
Specificaţi setările pentru utilizarea funcţiei DNS pe un sistem care nu are un server DNS. Efectuarea setărilor DNS
<Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi numele aparatului din reţea şi numele grupului de lucru din care face parte. Dacă mediul dvs. nu are grupuri de lucru, creaţi un grup de lucru în Windows şi introduceţi numele acelui grup de lucru.
<Setări Client SMB>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările de utilizat atunci când aparatul se conectează la o reţea sub formă de client SMB. Efectuarea setărilor SMB
<Specificare versiune Client SMB>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi versiunea SMB de utilizat cu clientul SMB. Efectuarea setărilor SMB
<Setări WINS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru Windows Internet Name Service (WINS). Efectuarea setărilor WINS
<Setări tipărire LPD>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea LPD. Pentru a utiliza imprimarea LPD, apăsaţi <Pornit> şi setaţi ora până când lucrarea este anulată automat când datele de imprimare nu pot fi primite din cauza unei erori de comunicare, etc.
<Setări tipărire RAW>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea RAW. Pentru a utiliza imprimarea RAW, apăsaţi <Pornit> şi setaţi dacă doriţi să utilizaţi comunicarea bidirecţională şi setaţi ora până când lucrarea este anulată automat când datele de imprimare nu pot fi primite din cauza unei erori de comunicare, etc.
<Setări SNTP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru Simple Network Time Protocol (SNTP). Efectuarea setărilor SNTP
<Setări tipărire FTP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea FTP. Pentru a utiliza imprimarea FTP, apăsaţi <Pornit>, apoi setaţi <Nume utilizator> şi <Parola> după necesitate.
<Folosiţi UTF-8 pt.a afişa Numele Lucrării de imprim.FTP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi UTF-8 pentru a afişa numele fişierelor când efectuaţi o imprimare FTP.
<Setări WSD>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările WSD. Pentru a utiliza WSD (Web Service on Devices) la aplicaţia de imprimare, setaţi <Folos. imprimare WSD> la <Pornit>. Pentru a utiliza WSD în scopul de a prelua informaţii pentru aparat, setaţi <Folosiţi navigare WSD> la <Pornit>.
Pentru a utiliza funcţia de scanare WSD, setaţi <Folos. scanare WSD> la <Pornit>. Utilizarea WSD
<Folosiţi modul PASV pentru FTP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă doriţi utilizarea modului FTP PASV. Setarea modului PASV al FTP
<Setări tipărire IPP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea IPP. Pentru a utiliza imprimarea IPP, apăsaţi <Pornit> şi setaţi dacă doriţi să permiteţi numai datele de comunicare criptate cu TLS (imprimare IPP) şi dacă doriţi să utilizaţi autentificarea IPP.
<Setări difuzare multiplă Discovery>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările de descoperire pentru difuzare multiplă. Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru trimiterea prin difuzare multiplă a notificărilor privind modul Hibernare în reţea.
<Utilizaţi HTTP>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Activaţi sau dezactivaţi setarea HTTP.
<Setări TLS>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Puteţi seta o pereche de chei, versiunea TLS şi algoritmul de criptare pe care să-l utilizaţi după confirmarea că un aparat utilizează comunicarea criptată TLS. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
<Setări proxy>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru proxy. Setarea unui proxy
<Confirm Info.Autent. în modul Gestionare Autent.>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă aparatul verifică informaţiile de autentificare când imprimaţi cu ajutorul driverului de imprimantă V4.
<Setări IPSec>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările IPSec. Configurarea setărilor IPSec
<TCP/IP Option Settings>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi scala ferestrei opţiunii TCP şi dimensiunea MTU.
<Folosiţi Network Link Scan>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi scanarea legăturilor de reţea.
<Setări SNMP>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările SNMP. Monitorizare şi control prin SNMP
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă MIB-ul resurselor gazdă este conform cu specificaţiile RFC2790.
<Setări port dedicat>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să configuraţi/consultaţi informaţiile detaliate ale aparatului de la driverele Canon sau software-ul utilitar.
<Metodă autentificare port dedicat>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi metoda de autentificare pentru portul dedicat.
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să stocaţi în memorie lucrările de imprimare care sunt trimise către aparat în dispozitivul de stocare al aparatului.
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi timpul de aşteptare pentru conectarea la o reţea de la momentul pornirii aparatului. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
<Setări driver Ethernet>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările pentru driverul Ethernet . Efectuarea setărilor de Ethernet
<Setări IEEE 802.1X>
  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările pentru IEEE 802.1X. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X
<Filtru de ieşire>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Permite mereu transmisia/recepţia folosind ICMP>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi dacă doriţi să permiteţi întotdeauna comunicarea ICMP.
<Filtru de ieşire>
  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv6>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
  <Preferinţe> <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adresă IPv6>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Permite mereu transmisia/recepţia folosind ICMPv6>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adresă IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să permiteţi întotdeauna comunicarea ICMPv6 .
<Filtru de ieşire>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului
<Jurnal bloc adrese IP>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>
Afişează jurnalul pentru blocare cu un filtru de adrese IP. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Fol. Mopria>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi date direct de pe dispozitive mobile care acceptă Mopria®, precum smartphone-uri şi tablete. Utilizarea aparatului prin aplicaţii
<Foloseşte AirPrint>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi direct de pe un iPhone, iPad, iPod Touch sau Mac care acceptă AirPrint. Utilizarea serviciului AirPrint
<Afişare erori pt. AirPrint>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi dacă să se afişeze un ecran de eroare pe panoul de control dacă imprimarea nu se poate efectua conform aşteptărilor din cauza unei probleme legate de datele de imprimare.
Dacă se setează la <Pornit>, pe panoul de control se afişează un ecran de eroare. Anulaţi lucrarea după ce verificaţi ecranul se eroare. Dacă se setează la <Oprit>, nu se afişează niciun ecran de eroare pe panoul de control, dar lucrarea rămâne în istoricul lucrărilor cu indicaţia <NC>.
<Setări imprimare Google Cloud>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi direct de la un computer, smartphone sau tabletă etc., care acceptă Google Cloud Print. Utilizarea serviciului Google Cloud Print
<Setări informaţii poziţie dispozitiv>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi setările informaţiilor despre poziţia dispozitivului. Utilizarea serviciului AirPrint
<Selectare Interfaţă>
  <Preferinţe>  <Reţea>
Specificaţi dacă utilizaţi o reţea LAN prin cablu, LAN wireless sau ambele simultan. Selectarea reţelei LAN cu fir sau a reţelei LAN wireless
<Setări reţea fără fir>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificaţi setările de LAN wireless. Conectarea la o reţea LAN wireless
<Informaţii reţea fără fir>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Afişează informaţiile de setare a reţelei LAN wireless. Verificarea setărilor şi a informaţiilor reţelei LAN wireless
<Mod econom. energie>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificaţi dacă setaţi aparatul la modul de economisire a energiei periodic, în funcţie de semnalele transmise de un router LAN wireless. Conectarea la o reţea LAN wireless
<Fol. conexiune directă>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi o conexiune directă. Conectarea directă
<Tip conexiune directă>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Selectaţi tipul de conexiune directă. Conectarea directă
<Nume dispozitiv pt. Wi-Fi Direct>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi numele dispozitivului de utilizat pentru conexiuni directe (Wi-Fi Direct).
<Interval până când sesiunea Conex. directă e închisă>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi timpul înainte de a se încheia automat comunicarea atunci când există o perioadă prelungită fără nicio transmisie/recepţie de date în timp ce comunicaţi utilizând o conexiune directă.
<Setări mod Access Point>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi setările pentru modul punct acces.
<Menţineţi Activat dacă se specifică SSID/Cheie reţea>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Dacă opţiunile <Specificaţi SSID de folosit> şi <Specif. Cheie reţea de folosit> sunt activate în <Setări mod Access Point>, conexiunile directe pot fi efectuate fără a apăsa <Activare> în <Conexiune directă> din <Portal mobil>.
<Setări adresă IP pentru Conexiune directă>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi adresa IP pentru de distribuit la dispozitivele mobile care se conectează utilizând conexiune directă.
<Setări SSID Personal şi Cheie reţea>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi câte un SSID şi o cheie de reţea pentru fiecare utilizator atunci când se conectează utilizând o conexiune directă. Pentru a seta un SSID, setaţi <Fol. SSID pers.> la <Pornit>, apoi introduceţi SSID-ul. Pentru a seta o cheie de reţea, setaţi <Fol. Cheie reţea pers.> la <Pornit>, apoi introduceţi cheia de reţea.
Dacă opţiunea <Activare/Dezactivare auto Conexiune Directă la Conectare/Deconectare> este setată la <Pornit>, conexiunile directe sunt posibile când vă conectaţi fără a apăsa <Portal mobil>  <Conexiune directă> <Activare>.
<Fol. Nume con. ca Nume utiliz. pt. Lucrări de imprim.>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi dacă doriţi să afişaţi numele de conectare ca nume de utilizator al lucrărilor de imprimare care sunt imprimate utilizând conexiunea directă.
<Setări adresa IP>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Specificaţi adresa IPv4 pe care să o utilizaţi cu o reţea LAN wireless (sub linie) atunci când utilizaţi atât o reţea LAN cablată, cât şi o reţea LAN wireless în acelaşi timp.
<Linie prioritară pt. Comunicare cu Dispozitive Mobile>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Selectaţi linia pentru a conecta dispozitivele mobile atunci când utilizaţi atât o reţea LAN cablată (linie principală), cât şi o reţea LAN wireless (sub linie) în acelaşi timp.
<Restricţionare Funcţii pentru linia secundară>
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Restricţionează funcţiile care pot fi utilizate cu sub linia (LAN wireless) atunci când utilizaţi atât o reţea LAN cablată (linie principală), cât şi o reţea LAN wireless în acelaşi timp. Dacă setaţi această opţiune la <Pornit>, funcţiile disponibile cu sub linia (LAN wireless) sunt limitate la imprimare LPD, imprimare RAW şi SNMP.
6W28-0F2