Imprimarea directă a fişierelor fără a le deschide

 
Utilizând IU la distanţă, este posibil să imprimaţi fişiere, salvate pe un computer sau în reţea, direct de la aparat fără a utiliza driverul de imprimantă. Nu este necesar să deschideţi fişierele pe computer pentru a le imprima.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Direct Print] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Selectaţi un format de fişier, apoi un fişier.
4
Specificaţi setările de imprimare după caz.
Dacă este setată o parolă pentru fişierul PDF, apăsaţi [Specify PDF File]  şi introduceţi parola în [Document Password]. La imprimarea de fişiere PDF legate la serverul de politică, selectaţi [Specify PDF File]   introduceţi numele de utilizator al serverului de politică [Policy Server User Name] şi parola pentru serverul de politică în [Policy Server Password].
Pentru a imprima un fişier PDF interzis pentru imprimare sau pentru a imprima la înaltă rezoluţie fişiere PDF care permit imprimarea numai la joasă rezoluţie.
În funcţie de dimensiunea de hârtie selectată, imprimarea fişierelor PDF/XPS poate fi anulată.
5
Faceţi clic pe [Start Printing].
Începe imprimarea.
În timpul transferului de fişiere, nu faceţi clic repetat pe [Start Printing]. În caz contrar, poate surveni o eroare legată de fişier şi este posibil ca fişierul să nu fie transferat.
În funcţie de date, este posibil ca imprimarea să nu se efectueze corespunzător.
Dacă nu este posibilă imprimarea cu Imprimare directă sau poziţia de imprimare deviază, este posibil ca prin deschiderea fişierelor din aplicaţie şi prin utilizarea driverului de imprimantă să se activeze imprimarea corespunzătoare.
6W28-066