Pornirea instrumentului IU la distanţă

Pentru a porni IU la distanţă, introduceţi adresa IP a aparatului în browserul dumneavoastră web. Verificaţi adresa IP configurată pentru aparat înainte de a efectua această operaţie. Setarea unei adrese IP
Din motive de securitate, nu vă puteţi conecta la IU la distanţă folosind parola implicită (7654321) pentru utilizatorul Administrator. Conectaţi-vă la IU la distanţă după ce aţi modificat parola utilizatorului Administrator de la panoul de control.
  <Setări administrare> <Administrare utilizator> <Gestionare Autentificare> <Înregistrare/Editare Autentificare utilizator> schimbaţi parola pentru „Administrator”
Când atât aparatul cât şi serverul Active Directory sunt setate ca dispozitive de autentificare a utilizatorilor (Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare), setarea de timp a serverului Active Directory trebuie să corespundă setării de timp a aparatului.
Utilizarea criptării TLS pentru comunicare
Când doriţi să criptaţi comunicarea prin IU la distanţă, configuraţi cheia şi certificatul TLS (Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS), navigaţi la setarea <Setări UI la distanţă> (<Setări UI la distanţă>) şi setaţi <Foloseşte TLS> la <Pornit>, apoi opriţi aparatul şi reporniţi-l.
Conectarea la IU la distanţă utilizând parola implicită a utilizatorului Administrator
De asemenea, puteţi să efectuaţi setarea de a permite conectarea la IU la distanţă utilizând parola implicită a utilizatorului Administrator. ( <Setări administrare> <Setări securitate> <Setări Autentificare/Parolă> <Setări Parolă> <Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă> <Pornit>)
1
Porniţi browserul web.
2
Introduceţi adresa IP a aparatului şi apăsaţi tasta [ENTER] de pe tastatura computerului.
Introduceţi „http://<adresa IP a aparatului>/” în câmpul de introducere a adresei.
Când utilizaţi o adresă IPv6, includeţi porţiunea de adresă IP între paranteze ([ ]) (Exemplu: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Dacă IU la distanţă nu porneşte
Dacă ecranul de conectare nu este afişat la pasul 3 al acestei proceduri, ştergeţi memoria cache a browserului web şi introduceţi din nou adresa IP.
Dacă este afişat un mesaj legat de securitate
Un mesaj de avertizare poate fi afişat dacă comunicaţia cu IU la distanţă este criptată. Dacă nu există probleme cu certificatul sau cu setările TLS, puteţi continua să utilizaţi browserul web.
3
Conectaţi-vă la IU la distanţă.
Introduceţi la [User Name] şi la [Password] un nume de utilizator şi o parolă înregistrate, selectaţi destinaţia de conectare în [Login Destination] şi faceţi clic pe [Log In].
Dacă se afişează [Log In (Guest)], utilizatorii neînregistraţi pot face clic pe acest buton şi se pot conecta ca utilizatori generali.
Pentru unele setări de autentificare a utilizatorilor, IU la distanţă poate sări peste ecranul de conectare, afişând direct ecranul principal (pagina portalului). Ecranul IU la distanţă
4
Verificaţi dacă pagina de portal IU la distanţă este afişată. Ecranul IU la distanţă
Când utilizaţi IU la distanţă pentru a opera aparatul, nu utilizaţi butonul [Back] al browserului web. Este posibil ca pagina să nu se schimbe corect dacă utilizaţi butonul [Back].

Ecranul IU la distanţă

Pagina de portal prezentată mai jos este afişată atunci când vă conectaţi la IU la distanţă. Această secţiune descrie elementele afişate în pagina de portal şi operaţiile de bază.
Unele elemente de afişare şi funcţii sunt disponibile numai dacă vă conectaţi cu privilegii de Administrator.
Dacă mai mulţi utilizatori operează simultan interfaţa IU la distanţă sau dacă panoul de control al aparatului este operat în acelaşi timp cu IU la distanţă, are efect ultima operaţie care este efectuată.

Informaţii despre dispozitiv

Se afişează starea curentă a aparatului, împreună cu informaţii despre erori, consumabile etc.

Limba de afişare

Puteţi să schimbaţi limba de afişare a ecranului interfeţei IU la distanţă.

[Log Out]

Vă deconectaţi de la IU la distanţă şi reveniţi la pagina de conectare.

[E-Mail to System Manager]

Creaţi un mesaj de e-mail pentru a-l trimite administratorului. Adresa de e-mail a administratorului poate fi setată în [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Puteţi să verificaţi starea lucrărilor sau să anulaţi procesarea. De asemenea, puteţi să verificaţi informaţiile detaliate despre cantităţile de toner şi de hârtie rămase etc.Verificarea stării şi a jurnalelor

[Settings/Registration]

Puteţi să modificaţi setările aparatului. Puteţi să salvaţi detaliile setărilor într-un computer sau să le importaţi din computer în aparat. Importul/exportul setărilor
Puteţi să utilizaţi panoul de control sau IU la distanţă pentru a modifica majoritatea setărilor aparatului, dar unele setări nu pot fi modificate decât utilizând fie panoul de control, fie IU la distanţă.

[Basic Tools]

Puteţi să efectuaţi operaţii precum imprimarea documentelor sau înregistrarea/editarea destinaţiilor.
Gestionarea fişierelor stocate
Imprimarea directă a fişierelor fără a le deschide
Înregistrarea destinaţiilor utilizând IU la distanţă

[Management Tools]

Puteţi să gestionaţi aplicaţii şi informaţii despre setările utilizatorilor (Ştergerea informaţiilor de setare pentru utilizatori).

[Portal Display Settings]

Puteţi să modificaţi ordinea în care butoanele [Basic Tools] şi [Management Tools] sunt afişate pe pagina de portal.

Mesaje/asistenţă

Sunt afişate mesaje de la administrator, împreună cu legături către informaţiile de asistenţă pentru aparat. Afişarea mesajelor de la administrator
Pentru a actualiza pagina curentă cu cele mai recente informaţii, faceţi clic pe .
6W28-0A5