<Setări securitate>

Puteţi să specificaţi setările aferente funcţiei de autentificare a utilizatorului, parolei şi criptării.
<Interzicere autentificare folosind ID Department şi PIN>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări funcţia Autentificare>
Selectaţi dacă doriţi să interziceţi autentificarea cu un ID şi PIN de departament atunci când operaţi de la imprimantă/scaner. Dacă este selectată opţiunea <Pornit>, autentificarea cu ID-ul şi PIN-ul managerului de sistem este de asemenea interzisă atunci când operaţi de pe un software de gestionare a dispozitivului.
<Setări blocare>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări funcţia Autentificare>
Selectaţi dacă doriţi să blocaţi conectarea utilizatorilor pentru o perioadă de timp specificată, după un anumit număr de tentative nereuşite de conectare. Această setare nu se aplică autentificării cu un ID sau PIN de departament, sau autentificării pentru căsuţa poştală.
<Interz. memorare în cache a Parolei de Autentificare>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Selectaţi dacă se interzice introducerea în cache a unei parole introduse la conectare.
<Afişare avertisment când parola implicită este folosită>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Selectaţi dacă doriţi să afişaţi ecranul pentru modificarea parolei când administratorul se conectează la aparat utilizând numele de utilizator şi parola implicite.
<Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Selectaţi dacă doriţi ca parola implicită să fie utilizată pentru conectarea de la IU la distanţă.
<Setări Lungime minimă>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi seta numărul minim de caractere necesar la înregistrarea unei parole pentru a preveni simplificarea parolelor. Când este setată o lungime de parolă, un utilizator nu poate fi înregistrat cu o parolă necompletată.
<Setări perioadă valabilitate>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi seta o perioadă de expirare a parolei pentru a forţa utilizatorii să îşi schimbe periodic parola, cu scopul de a preveni simplificarea parolelor.
<Interzicere util. 3 sau mai multe car. identice consec>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi restricţiona parolele astfel încât acelaşi caracter să nu poată fi utilizat consecutiv de trei sau mai multe ori.
<Folosiţi cel puţin un 1 caracter majusculă>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi restricţiona parolele, astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un caracter cu majusculă.
<Folosiţi cel puţin un 1 caracter literă mică>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi restricţiona parolele, astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un caracter cu literă mică.
<Folosiţi cel puţin o 1 cifră>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi restricţiona parolele, astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un număr.
<Folosiţi cel puţin 1 simbol>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări Autentificare/Parolă>  <Setări Parolă>
Puteţi restricţiona parolele, astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un simbol.
<Interzicere utilizare Criptare slabă>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări criptare>
Selectaţi dacă restricţionaţi utilizarea criptării slabe sau o cheie şi un certificat cu criptare slabă. Funcţii de administrare
<Metoda criptare format conform FIPS 140-2>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>  <Setări criptare>
Specificaţi dacă doriţi ca funcţia care utilizează criptarea să respecte FIPS 140-2.
<Verificare Sistem la Pornire>
  <Setări administrare>  <Setări securitate>
Puteţi seta aparatul să verifice integritatea firmware-ului şi a aplicaţiilor instalate în aparat în timpul pornirii.
6W28-0FX