<Administrare utilizator>

Puteţi să configuraţi setările pentru gestionarea utilizatorilor aparatului cu o aplicaţie de autentificare a utilizatorilor.
<Schimbă parola>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Utilizatorii înregistraţi în aparat îşi pot schimba propria parolă de conectare. Această setare nu este afişată pentru utilizatorii care s-au conectat cu privilegii de administrator.
<Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi pentru a înregistra utilizatorii în aparat şi specificaţi informaţiile utilizatorului, cum ar fi parola şi nivelul privilegiilor. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
<Fol. Autentificare utilizator>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi dacă doriţi să activaţi funcţia de gestionare a autentificării personale. Puteţi selecta, de asemenea, ce metode de conectare să utilizaţi pentru autentificarea utilizatorului. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
<Numărul de Cache pentru Utilizatorii conectaţi>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>  <Autentificare cu tastatura>
Selectaţi dacă doriţi să afişaţi numele utilizatorilor care s-au conectat anterior într-o listă verticală pe ecranul de conectare. Selectaţi <0> pentru a ascunde istoricul de conectare şi selectaţi <1> pentru a afişa doar numele utilizatorului care s-a conectat cel mai recent. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
<Afişaţi buton pt. Modificare Parolă în Meniul de Setări>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>  <Autentificare cu tastatura>
Selectaţi dacă permiteţi utilizatorilor să schimbe parolele utilizând în colţul din dreapta-sus al ecranului de conectare. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
<Fol. Taste numerice pentru Autentificare>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>  <Autentificare cu tastatura>
Dacă numele de utilizator şi parola sunt alcătuite doar din numere, autentificarea poate fi efectuată numai prin introducerea cu taste numerice.
<Setări afişaj ecran Autentificare>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Specificaţi când să afişaţi ecranul de conectare, selectând fie „când începeţi să utilizaţi aparatul”, fie „după ce este apăsat un buton cu funcţie”. Dacă este selectată opţiunea „după ce este apăsat un buton cu funcţie”, puteţi să specificaţi funcţiile care necesită conectarea utilizatorului. Specificarea momentului în care să se afişeze ecranul de conectare
<Funcţii pentru Restricţionare>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi utilizarea unor funcţii particulare atunci când este activată gestionarea autentificării personale. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
<Restricţ. lucrări de la disp. de la dist. fără utiliz. aut.>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi dacă doriţi să aplicaţi gestionarea autentificării personale la imprimare, fax şi scanare la distanţă prin computer. Utilizarea autentificării personale pentru a gestiona operaţiile de imprimare, fax şi scanare de la distanţă de la computer
<Rolul implicit când Înregistraţi un utilizator>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi rolul de aplicat utilizatorilor în situaţii ca atunci când nu este setat niciun privilegiu. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
<Potrivire exactă nume utilizator>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectaţi dacă numele de utilizatori sunt sensibile la litere mari şi mici.
<Setări informaţii administrator sistem>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>
Setaţi informaţiile despre administratorul de sistem pentru aparat. Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
<Gestionare ID Departamente>
  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>
Selectaţi dacă doriţi să gestionaţi utilizatorii în grupuri alocând utilizatori la ID-uri de departament. Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente
6W28-0FR