Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local

 
Pentru a efectua gestionarea autentificării personale, trebuie să înregistraţi mai întâi informaţiile utilizatorului în baza de date a aparatului.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Authentication Management].
Dezactivarea „Administratorului”
„Administratorul” este înregistrat ca nume implicit pentru administrator (nume de utilizator). Acest utilizator nu poate fi şters, dar poate fi dezactivat după adăugarea unui utilizator cu privilegii de „Administrator”. Conectarea ca administrator
4
Faceţi clic pe [Add User].
Pentru a edita informaţiile despre utilizator
Faceţi clic pe [Edit] pentru informaţiile despre utilizator pe care doriţi să le editaţi, efectuaţi modificările necesare şi faceţi clic pe [Update].
Pentru a şterge informaţiile despre utilizator
Selectaţi caseta pentru informaţiile despre utilizator pe care doriţi să le ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [OK].
5
Introduceţi informaţiile necesare.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Introduceţi numele de utilizator şi parola. Pentru confirmare, introduceţi parola din nou la [Confirm:]. Pentru numele de utilizator pot fi utilizate caractere pe un octet sau pe doi octeţi.
[Displayed As:]
Introduceţi numele utilizatorului. Numele afişat este afişat ca numele de utilizator pentru imprimarea cu reţinere forţată şi utilizat ca nume de expeditor când se trimit e-mailuri.
[E-Mail Address:]
Introduceţi adresa de e-mail pe care utilizatorul o utilizează pe dispozitive precum computerele. Când se trimit documente scanate, această adresă va fi afişată împreună cu numele expeditorului. Această adresă este utilizată şi la trimiterea documentelor prin utilizarea opţiunii <Transmite către mine>.
Când este trimis un I-fax, adresa de e-mail înregistrată aici este afişată în linia Expeditor de pe dispozitivul destinatar.
De asemenea, este posibil ca utilizatorii generali să-şi schimbe parolele şi codurile PIN.
Selectând caseta [Allow e-mail address settings], utilizatorii generali pot specifica adrese de e-mail. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
Următoarele date pot fi importate ca imagini de pictogramă.
Extensia de fişier: .jpg, .jpeg sau .png
Dacă imaginea importată este de 54 pixeli x 54 pixeli sau mai mare, imaginea este redimensionată.
Procesul de redimensionare se efectuează cu raportul de aspect reţinut. Culoarea de fundal este aplicată zonelor goale dacă imaginea importată nu este un pătrat.
6
Specificaţi alte setări necesare.
[E-Mail Address:]
Dacă opţiunea [Settings/Registration] [Network Settings] [Google Cloud Print Settings] este activată, poate fi specificată o adresă de e-mail Google Cloud Print pentru conectarea cu Google Cloud Print.
[Department ID:]
Când utilizaţi Gestionare ID-uri departamente, trebuie să faceţi clic pe [Department ID Settings...] şi să selectaţi ID-ul de departament din listă pentru a-l atribui utilizatorului. Mai întâi, înregistraţi ID-urile de departamente necesare în [Register New Department...] de pe ecranul de listare. Dacă ID-ul de departament specificat aici este şters mai târziu, aveţi grijă să modificaţi această setare. Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente
[Select Role to Set:]
Pot fi selectate privilegiile (rolurile) care sunt prezentate mai jos pentru utilizatori. De asemenea, aici specificaţi setările când adăugaţi un administrator. Elementele de setare disponibile variază în funcţie de privilegii (Setări/Înregistrare). În plus, vă puteţi crea propriile roluri. Utilizarea SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI
[Administrator]
Permite toate operaţiile ca un administrator al aparatului.
[GeneralUser]
Permite privilegii pentru utilizatorii generali.
[DeviceAdmin]
Permite operaţii care sunt disponibile utilizatorilor generali, împreună cu posibilitatea de a modifica setările legate de funcţiile de bază, cum ar fi copierea, imprimarea, trimiterea şi primirea.
[NetworkAdmin]
Permite operaţii care sunt disponibile pentru utilizatorii generali, împreună cu posibilitatea de a modifica setările legate de reţea.
[Set expiration for the user account]
Când setaţi o perioadă de valabilitate pentru cont, selectaţi caseta şi introduceţi o valoare pentru [Expiration].
[Disable the user account]
Selectaţi caseta pentru a dezactiva temporar contul.
[User Group Association]
Când doriţi să atribuiţi utilizatorul unui grup, selectaţi un grup de utilizatori înregistraţi din listă şi faceţi clic pe [Add]. Această setare nu este afişată atunci când folosiţi ID-uri de departamente ca grupuri de utilizatori. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
7
Faceţi clic pe [Add].
Configurarea setărilor prin intermediul panoului de control
De asemenea, puteţi înregistra informaţiile despre utilizator apăsând   <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>  <Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>. <Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>
Crearea grupurilor de utilizatori
Listele de adrese din Agendă pot fi partajate între utilizatorii înregistraţi într-un grup de utilizatori. Înregistrarea grupurilor de utilizatori
SFATURI
Verificaţi dacă nu există ID-uri de departamente neînregistrate
Dacă faceţi clic pe [Check Unregistered Department ID...] de pe ecranul afişat la pasul 4, puteţi afla ID-urile de departamente care nu sunt înregistrate în aparat verificând ID-urile de departamente alocate utilizatorilor faţă de ID-urile de departamente înregistrate în aparat.
Setări pe loturi pentru ID-uri de departamente
Dacă faceţi clic pe [Batch Settings for Department ID...] de pe ecranul afişat la pasul 4, puteţi crea noi ID-uri de departamente şi puteţi aplica setări pentru toţi utilizatorii.
Dacă numele de utilizator este format din numere şi are şapte cifre sau mai puţin, acelaşi număr este asociat aceluiaşi utilizator ca ID de departament. Dacă parola aceluiaşi utilizator este înregistrată ca un număr din şapte cifre sau mai puţin, aceasta este setată, de asemenea, ca PIN pentru acel ID de departament.
Dacă numele de utilizator şi parola nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, un ID de departament este asociat automat începând de la 0000001, iar 0 (nimic) este setat pentru PIN.
Înregistrarea ID-ului de departament ca nume de utilizator
Dacă faceţi clic pe [Add User Using Department ID...] de pe ecranul de la pasul 4, este înregistrat un utilizator nou cu acelaşi nume ca ID-ul de departament. Când se utilizează autentificarea de la tastatură, autentificarea poate fi efectuată numai utilizându-se tastele numerice.

Asocierea adreselor de e-mail Google Cloud Print cu utilizatorii utilizând un fişier CSV

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Authentication Management]  [Google Cloud Print Settings].
4
Faceţi clic pe [Start Export].
Dacă în informaţiile despre utilizator nu sunt înregistrate adrese de e-mail Google Cloud Print, faceţi clic pe [Start Export] după ce adăugaţi o adresă de e-mail şi un nume de utilizator Google Cloud Print la [Add Association...].
5
Introduceţi numele de utilizator înregistrat în coloana „gcp_uid” din fişierul CSV exportat şi adresa de e-mail Google Cloud Print pe care doriţi să o asociaţi în „gmail_address”.
6
Specificaţi fişierul editat la pasul 5 şi faceţi clic pe [Import...].
6W28-08S